Należy mieć na uwadze, iż wynik symulacji oszczędności wykonanej za pomocą kalkulatora należy traktować jako mający charakter przybliżony, a nie założenie że przy podanych wartościach faktyczna kwota oszczędności będzie odpowiadała wskazaniom kalkulatora. W rzeczywistości może się ona okazać wyższa bądź niższa w zależności od zmian w przyjętych parametrach. Na rzeczywisty wynik mają wpływ także takie czynniki jak np. styl jazdy, ogólny stan techniczny samochodu, jakość paliwa i gazu. Obliczona za pomocą kalkulatora kwota oszczędności nie powinna stanowić jedynego wyznacznika decyzji o montażu instalacji gazowej w Twoim aucie.