Warunki wpisu

Firma AC S.A od 1 listopada 2021. wprowadza opłatę za dopisanie warsztatu do rozszerzenia sieci zakładów montujących zgodnie ze świadectwem homologacji Nr PL*0058*00G z późn. zm. w kwocie
700 złotych netto (861 zł brutto).


Warsztat może uzyskać rabat w kwocie  699 netto pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy zostanie zamontowanych 30 instalacji LPG co będzie potwierdzone wystawieniem 30 wyciągów ze świadectwa homologacji w programie e-homologacji.

Zostanie wtedy wystawiona faktura korekta.

 

Warunki wpisu

1. PRZESŁANIE KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW + POTWIERDZENIE PRZELWU

Wymagane dokumenty :

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy,
  2. dokumenty rejestrowe (CEIDG / KRS / REGON / NIP),
  3. kserokopia faktury zakupu analizatora spalin z podanym numerem fabrycznym  na fakturze,
  4. aktualne świadectwo legalizacji analizatora (w przypadku nowych analizatorów deklaracja zgodności CE),
  5. kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu z podanym typem na fakturze,
  6. klauzula RODO,
  7. skan potwierdzenia przelewu na kwotę 700 zł netto,

Rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr: 71 1050 1953 1000 0024 1677 6009
Tytuł przelewu: Wpis na homologację

  1. dokumenty proszę przesłać na adres e-mail iwona.uszynska@ac.com.pl

2. KONTROLA WSTĘPNA+ PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY

Po pozytywnej kontroli wstępnej przeprowadzonej przez Regionalnego Doradcę Techniczno-Handlowego, zostanie podpisana ‘’umowa o współpracy’’. Dokument  będzie potwierdzony formularzem z kontroli wstępnej.

3. ZGŁOSZENIE WARSZTATU DO WPISU

Okres oczekiwania na wpis to około 5/6 tygodni.

 

Ważne !!!
Niekompletne dokumenty będą przechowywane w AC S.A. (Dział Homologacji) do 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku nie uzupełnienia dokumentacji zgłoszenie będzie uznane za REZYGNACJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O WPIS,  a przesłane dokumenty zostaną usunięte.
W przypadku ponownego zgłoszenia wniosku o wpis na homologację będzie wymagane ponowne złożenie dokumentów wymaganych do wpisu, ponieważ zgłoszenie będzie rozpatrywane od nowa.

 

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.