2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.05.2018 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 25.05.2018r
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A
 3. Projekty uchwał na ZWZ
 4. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2017
 5. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2017
 6. Zwięzła ocena sytuacji za 2017
 7. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 8. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 9. Formularz głosowania
 10. Wzór pełnomocnictwa os. fiz.
 11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 12. Wzór pełnomocnictwa os. pr.
 13. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
 14. Projekt uchwały Akcjonariusza
 15. Projekt uchwały Akcjonariusza
 16. Ujawnienie wyników głosowań na WZA AC S.A. z 25.05.2018 r. podstawie art. 421 par. 4 ksh

Spółka informuje, że nie planuje transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25.05.2018 r.