2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 05.12.2016 r.

 1. Ujawnienie wyników głosowań na WZA AC S.A. z 05.12.2016 r. podstawie art. 421 par. 4 ksh
 2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA AC S.A. na 05.12.2016 r. godz. 11.00
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A.
 4. Projekty uchwał NWZA na 05.12.2016 r.
 5. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 6. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 7. Formularz głosowania
 8. Wzór pełnomocnictwa os. fiz
 9. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 10. Wzór pełnomocnictwa os. pr
 11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

Spółka informuje, że nie planuje transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 05.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 15.04.2016 r.

 1. Ujawnienie wyników głosowań na WZA AC S.A. z 15.04.2016 r. podstawie art. 421 par. 4 ksh
 2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 15.04.16
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A
 4. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2015
 5. Zwięzła ocena sytuacji za 2015
 6. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2015
 7. Projekty uchwał na ZWZ z uchwały RN
 8. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 9. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 10. Formularz głosowania
 11. Wzór pełnomocnictwa os. fiz.
 12. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 13. Wzór pełnomocnictwa os. pr.
 14. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
 15. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej
  1. Anatol Timoszuk
  2. Artur Jarosław Laskowski
  3. Piotr Laskowski
  4. Tomasz Marek Krysztofiak
  5. Zenon Andrzej Mierzejewski