2014

 1. Ujawnienie wyników głosowań na ZWZ AC S.A. z 07_05_2014 na podstawie art_ 421 par_ 4 ksh
 2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 7.05.2014
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A.
 4. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań za 2013
 5. Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2013
 6. Sprawozdanie z działalności RN za 2013
 7. Treść projektów uchwał na ZWZ
 8. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 9. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 10. Formularz głosowania
 11. Wzór pełnomocnictwa os. fiz.
 12. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 13. Wzór pełnomocnictwa os. pr.
 14. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej