Strategia

W związku z obserwowanymi na świecie wyraźnymi ekonomicznymi i ekologicznymi korzyściami z użytkowania samochodów napędzanych LPG i CNG, szybkim wzrostem liczby takich samochodów oraz względnie większymi rezerwami złóż gazu ziemnego niż ropy naftowej, co potwierdza bardzo obiecujące perspektywy rozwoju rynku samochodowych instalacji gazowych, Spółka realizuje strategię opartą przede wszystkim na rozwoju tego obszaru działalności dzięki:

Opracowana strategia AC kładzie nacisk na rozwój produktu i opanowanie rynków sprzedaży tak, by maksymalnie wykorzystać rysujący się przed Spółką potencjał zysków. Jako producent, Spółka koncentruje się zatem na następujących celach:

W obszarze handlowym, za najważniejsze elementy strategii Spółka uznaje:

Jako firma specjalizująca się dotychczas w instalacjach autogazowych wykorzystujących alternatywny napęd pojazdów, w związku z upowszechnianiem pojazdów wykorzystujących energię elektryczną, rozpoczęto w 2018 r. projekt badawczo – rozwojowy systemu zarządzania baterią (BMS) w pojazdach hybrydowych i elektrycznych, jak również w innego rodzaju urządzeniach zasilanych bateryjnie np. urządzeniach ogrodowych, motorówkach czy wózkach widłowych. Spółka zamierza rozwijać ten kierunek dywersyfikacji działalności, który jest zgodny z jej kompetencjami inżynieryjnymi i produkcyjnymi. Za kierunek uzupełniający i dywersyfikujący działalność Spółka traktuje wykorzystywanie nadarzających się okazji do rentownej produkcji oraz sprzedaży produktów i towarów, w zakresie których posiada wiedzę i potencjał handlowy lub produkcyjny – pod warunkiem, że nie będzie to hamowało intensywnych działań firmy w obrębie podstawowych specjalizacji. W szczególności zamierza intensywnie rozwijać współpracę z niemiecką firmą, która wykorzystuje produkowane przez AC zestawy elektryczne w hakach holowniczych sprzedawanych w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej oraz obszar produkcji wiązek elektrycznych i elektroniki na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i AGD.