Strategia

AC S.A. to firma zajmująca się alternatywnymi źródłami zasilania, w szczególności czystymi technologiami transportowymi. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja kompletnych, nowoczesnych systemów autogaz. Jednak wobec rozwoju nowych alternatywnych źródeł zasilania (napędu), AC podejmuje przedsięwzięcia, które budują jej kompetencje w nowych obszarach i segmentach rynku.

W związku z obserwowanymi na świecie wyraźnymi ekonomicznymi i ekologicznymi (niższe emisje spalin) korzyściami z użytkowania samochodów napędzanych LPG, CNG i LNG, szybkim wzrostem liczby takich samochodów oraz względnie większymi rezerwami złóż gazu ziemnego niż ropy naftowej, co potwierdza obiecujące perspektywy rozwoju rynku samochodowych instalacji gazowych, Spółka realizuje strategię opartą przede wszystkim na rozwoju tego obszaru działalności dzięki:

Opracowana strategia AC kładzie nacisk na rozwój produktu i opanowanie rynków sprzedaży tak, by maksymalnie wykorzystać rysujący się przed Spółką potencjał zysków.

Jako producent, Spółka koncentruje się zatem na następujących celach:

Jako uzupełnienie i dywersyfikację bieżącej, podstawowej działalności, Spółka rozwija i poszukuje innych specjalności

Firma zamierza kontynuować współpracę z niemieckim partnerem, który wykorzystuje produkowane przez AC zestawy elektryczne (sterownik i wiązka) w hakach holowniczych sprzedawanych w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej oraz obszar produkcji wiązek elektrycznych i elektroniki na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i AGD. Wysoka jakość wyrobów, która znajduje uznanie w oczach niemieckiego kontrahenta, sprzyja rozwojowi tego segmentu działalność AC w kolejnych latach.

W najbliższych latach Spółka zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i kompetencje w konstrukcji oraz produkcji alternatywnych źródeł zasilania (napędu). W związku z upowszechnianiem pojazdów i urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, Spółka prowadzi projekt badawczo – rozwojowy systemu zarządzania baterią (BMS) w pojazdach hybrydowych i elektrycznych, jak również w innego rodzaju urządzeniach przemysłowych zasilanych bateryjnie np. urządzeniach ogrodowych, motorówkach czy wózkach widłowych. Kluczowe znaczenie w tym obszarze działalności ma Energy Management Competence Center (zlokalizowane w Warszawie). Równolegle z rozwojem kompetencji we własnych strukturach, Spółka pozyskuje partnerów biznesowych w kraju i zagranicy, zarówno we wspomnianym segmencie systemów bateryjnych, a także technologii wodorowej.

Kolejną inicjatywą dotyczącą nowych kierunków rozwoju jest podjęta w 2020 roku decyzja o rozpoczęciu na terenie kraju działalności również w obszarze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych pod marką Solar STAG. W rozwoju tego segmentu działalności Spółka zamierza wykorzystać pozycję i rozpoznawalność swojej podstawowej marki STAG, a także sieć Autoryzowanych Serwisów STAG. Celem AC w dłuższej perspektywie jest ponadto uruchomienie własnej produkcji wybranych elementów elektronicznych do instalacji fotowoltaicznych.
Spółka zamierza rozwijać te nowe kierunki dywersyfikacji działalności, które są zgodne z jej kompetencjami i posiadanymi zasobami inżynieryjnymi i produkcyjnymi.

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.