Strategia

W związku z obserwowanymi na świecie wyraźnymi ekonomicznymi i ekologicznymi korzyściami z użytkowania samochodów napędzanych LPG i CNG, szybkim wzrostem liczby takich samochodów oraz względnie większymi rezerwami złóż gazu ziemnego niż ropy naftowej (szczególnie w związku z eksploatacją niekonwencjonalnych złóż gazu), co potwierdza bardzo obiecujące perspektywy rozwoju rynku samochodowych instalacji gazowych, realizujemy strategię opartą przede wszystkim na rozwoju tego obszaru naszej działalności dzięki:

Opracowana strategia AC S.A. kładzie nacisk na rozwój produktu i opanowanie rynków sprzedaży tak, by maksymalnie wykorzystać rysujący się przed nami potencjał zysków. Jako producent, koncentrujemy się zatem na następujących celach:

Jako firma specjalizująca się w instalacjach autogazowych, za kierunek uzupełniający i dywersyfikujący działalność traktuje wykorzystywanie nadarzających się okazji do rentownej produkcji oraz sprzedaży produktów i towarów, w zakresie których posiada wiedzę i potencjał handlowy lub produkcyjny – pod warunkiem, że nie będzie to hamowało intensywnych działań firmy w obrębie podstawowych specjalizacji. W szczególności zamierza intensywnie rozwijać współpracę z niemiecką firmą, która wykorzystuje produkowane przez AC zestawy elektryczne w hakach holowniczych sprzedawanych w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej oraz obszar produkcji wiązek elektrycznych i elektroniki na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego (w tym samochodów elektrycznych) i AGD.