2018

 1. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
 2. Raport za I półrocze 2018 r.
 3. Raport za III kwartał 2018r.
 4. Raport roczny za 2018r.
  • Pismo Prezesa Zarządu
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
  • Oświadczenia Zarządu
  • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
  • Dane finansowe do pobrania