2014

 1. Raport nr 38/2014 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej
 2. Raport nr 37/2014 Przekroczenie przez WIM sp. z o.o. 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.
 3. Raport nr 36/2014 Obniżenie udziału November II sp. z o.o. - II - S.K.A. do 0%
 4. Raport nr 35/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 5. Raport nr 34/2014 Zawarcie przez AC S.A. znaczącej umowy. 
 6. Raport nr 33/2014 Obniżenie przez BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy sp.k. w likwidacji udziału w ogólnej liczbie głosów w AC S.A.
 7. Raport nr 32/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 8. Raport nr 31/2014 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów przez Fundusze reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE
 9. Raport 30/2014 obniżenie udziału Anatola i Marii Grażyny Timoszuk oraz ich zstępnych Michała Timoszuk i Macieja Timoszuk do 0% i przekroczenie przez November II sp. z o.o. - II - S.K.A. 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.
 10. Raport 29/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 11. Raport 28/2014 przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez Forum 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 12. Raport 27/2014 obniżenie przez November I sp. z o.o. - I - S.K.A. udziału do 0% w ogólnej liczbie głosów w AC S.A.
 13. Raport 26/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 14. Raport 25/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 15. Raport 24/2014 obniżenie udziału Piotra i Marioli Grażyny Laskowskich do 0% i przekroczenie przez November I sp. z o.o. - I - S.K.A. 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.
 16. Raport 23/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 17. Raport 22/2014 Obniżenie przez BOS Investments Laskowski Piotr i wspólnicy sp.k. w likwidacji udziału w ogólnej liczbie głosów w AC S.A.
 18. Raport 21/2014 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.
 19. Raport 20/2014 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.
 20. Raport 19/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 21. Raport 18/2014 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 22. Raport 10/2014/K korekta raportu bieżącego nr 10/2014
 23. Raport 17/2014 Zmiana wysokości zastawu rejestrowego na aktywach Spółki
 24. Raport 16/2014 Nowy operator systemu ESPI
 25. Raport 15/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. w dniu 07.05.2014 r.
 26. Raport 14/2014 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 07.05.2014 r.
  1. Załącznik - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 07.05.2014
 27. Raport 13/2014 Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.
 28. Raport 12/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A
  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AC S.A.
  2. Projekty uchwał ZWZ AC S.A.
  3. Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2013
  4. Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2013
  5. Sprawozdanie z działalności RN za 2013
 29. Raport 11/2014 Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
 30. Raport 10/2014 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 31. Raport 9/2014 Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
 32. Raport 8/2014 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na WZA A.C. przez Fundusze reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A.
 33. Raport 7/2014 Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013
 34. Raport 6/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 35. Raport 5/2014 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na WZA AC S.A. przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 36. Raport 4/2014 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej
 37. Raport 3/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 38. Raport 2/2014 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok
 39. Raport 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.