2013

 1. Raport 42/2013 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 2. Raport 41/2013 Obniżenie przez Dariusz Kowalczyk S.K.A. udziału do 0% w ogólnej liczbie głosów w AC S.A. i przekroczenie przez Jagodowa Dariusz Kowalczyk S.K.A. 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A.
 3. Raport 40/2013 Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu i udzieleniu prokury
 4. Raport 39/2013 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 5. Raport 38/2013 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 6. Raport 37/2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2013
 7. Raport 36/2013 Dokonanie przez Sąd zmiany wpisu hipoteki
 8. Raport 35/2013 Informacja o transakcjach na akcjach AC S.A.
 9. Raport 34/2013 Aktualizacja raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012 r.
 10. Raport 33/2013 Obniżenie przez BOS INVESTMENTS S.á r.l. udziału do 0 % w ogólnej liczbie głosów w AC S.A.
 11. Raport nr 32/2013 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez Dariusz Kowalczyk S.K.A.
 12. Raport nr 31/2013 Aktualizacja raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012
 13. Raport nr 30/2013 Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2013-2015
  1. Regulamin Programu Motywacyjnego 2013-2015
 14. Raport nr 29/2013 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
 15. Raport nr 28/2013 Zmiana danych adresowych Spółki
 16. Raport nr 27/2013 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 17. Raport nr 26/2013 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej
 18. Raport nr 25/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 19. Raport nr 24/2013 Rejestracja akcji serii B w KDPW
 20. Raport nr 23/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ
 21. Raport nr 22/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZ AC S.A. w dniu 10.05.2013 r.
  1. Załącznik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ z załącznikami
 22. Raport nr 21/2013 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki
  1. Załącznik: Tekst jednolity Statutu AC S.A. wg stanu na dzień 10.05.2013 r.
 23. Raport nr 20/2013 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
 24. Raport nr 19/2013 Powołanie Zarządu AC S.A.
 25. Raport nr 18/2013 Powołanie Rady Nadzorczej AC S.A.
  1. Załącznik nr 1 - CV Piotr Laskowski
  2. Załącznik nr 2 - CV Anatol Timoszuk
  3. Załącznik nr 3 - CV Artur Jarosław Laskowski
  4. Załącznik nr 4 - CV Tomasz Marek Krysztofiak
  5. Załącznik nr 5 - CV Zenon Andrzej Mierzejewski
 26. Raport nr 17/2013 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B
 27. Raport nr 16/2013 Uchwała Zarządu KDPW S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii B
 28. Raport nr 15/2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2013
 29. Raport nr 14/2013 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
 30. Raport nr 13/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 31. Raport nr 10/2013/K2 Korekta raportu bieżącego nr 10/2013
 32. Raport nr 12/2013 Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych i sprzedaży akcji serii B oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
 33. Raport nr 11/2013 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez fundusze reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A.
 34. Raport nr 10/2013/K Korekta raportu bieżącego nr 10/2013
 35. Raport nr 10/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 36. Raport nr 9/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 37. Raport nr 8/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 10.05.2013
  2. Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
  3. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2012
  4. Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2012
  5. RN zwięzła ocena sytuacji za 2012
 38. Raport nr 7/2013 Wykaz informacji przekazanych przez AC S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku
 39. Raport nr 6/2013 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą założeń nowego programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej
 40. Raport nr 5/2013 Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B
 41. Raport nr 4/2013 Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012
 42. Raport nr 3/2013 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A. osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych
 43. Raport nr 2/2013 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r
 44. Raport nr 1/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.