2011

 1. Raport nr 15/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A.
 2. Raport nr 14/2011 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Spółki AC S.A. za III kwartał 2011
 3. Raport nr 13/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A.
 4. Raport nr 12/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011
 5. Raport nr 11/2011 Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji
 6. Raport nr 10/2011 Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji
 7. Raport nr 9/2011 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki AC S.A.
 8. Raport nr 8/2011 Informacja o asymilacji akcji Spółki AC S.A. w KDPW
 9. Raport nr 7/2011 Informacja o rejestracji akcji Spółki AC S.A.
 10. Raport nr 6/2011 Informacja o dopuszczeniu akcji Spółki AC S.A. do obrotu
 11. Raport nr 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A.
 12. Raport nr 4/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A.
 13. Raport nr 3/2011 Zakończenie publicznej oferty sprzedaży akcji AC S.A.
 14. Raport nr 2/2011 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. na rynku podstawowym
 15. Raport nr 1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI