Prospekt Emisyjny

Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2011 roku. Po upublicznieniuAC SA będzie jedynym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.

  1. Informacja o przydziale akcji AC S.A.
  2. Informacja o ostatecznej cenie i liczbie oferowanych akcji
  3. Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego
  4. Komunikat aktualizujący nr 2
  5. Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego
  6. Prospekt
  7. POK przyjmujące zapisy na akcje w Transzy Detalicznej
 
Harmonogram oferty publicznej AC SA - Komunikat  Aktualizujący nr 2
25.07.2011 publikacja ceny maksymalnej - patrz Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego
26 07.2011 do godz. 16:00 proces budowania księgi popytu
27.07.2011 podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży
28 – 29.07.2011 przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
28 – 29.07.2011 przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
02.08.2011 przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej
02.08.2011 planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
03.08.2011 zamknięcie Oferty
 

Oferującym akcje spółki AC SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w Transzy Detalicznej są przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich, prowadzone przez Millennium Dom Maklerski.

Wiążące informacje zawiera prospekt emisyjny i aneksy.

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.