2020

Data   *Okresy zamknięte
16.03.2020 r. Raport roczny za 2019 rok 15.02.2020 - 16.03.2020
05.05.2020 r. Raport kwartalny za I kwartał roku 2020 05.04.2020 - 05.05.2020
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -
- Dzień dywidendy -
- Dzień wypłaty dywidendy -
10.08.2020 r. Raport półroczny za I półrocze 2020 roku 11.07.2020 - 10.08.2020
09.11.2020 r. Raport kwartalny za III kwartał roku 2020 10.10.2020 – 09.11.2020