2016

Data   *Okresy zamknięte
9 marca 2016   - Raport roczny za rok 2015 08.01.2016 - 09.03.2016 r. *
15 kwietnia 2016   - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
5 maja 2016   - Raport kwartalny za I kwartał 2016 20.04.2016 - 05.05.2016 r. *
5 sierpnia 2016   - Raport półroczny za I półrocze 2016 roku   06.07.2016 r. – 05.08.2016 r.**
3 listopada 2016   - Raport kwartalny za III kwartał roku 2016  04.10.2016 r. – 03.11.2016 r. **
5 grudnia 2016   - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
   

*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

** Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16.04.2014 r.

Do pobrania:

  1. Kalendarium Inwestora w formacie iCalendar
  2. Kalendarium Inwestora w formacie CSV

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.