Dokumenty korporacyjne

Do pobrania

NIPNIP UEREGON


Statut wg stanu na dzień 17.05.2019 r.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej AC S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia wg stanu na dzień 31.08.2020 r.

Regulamin Rady Nadzorczej wg stanu na dzień 29.07.2020 r.

Regulamin Zarządu wg stanu na dzień 17.04.2020 r.Program Motywacyjny 2018 - 2019 wg stanu na dzień 29.07.2020 r.

Program Motywacyjny 2018 - 2019 wg stanu na dzień 24.04.2020 r.

Program Motywacyjny 2018 - 2019 wg stanu na dzień 25.05.2018 r.

Program Motywacyjny 2016 - 2017 wg stanu na dzień 02.02.2017 r.

Program Motywacyjny 2016 - 2017 wg stanu na dzień 15.04.2016 r.

Program Motywacyjny 2013-2015 wg stanu na dzień 12.05.2015 r.

Program Motywacyjny 2010-2012 wg stanu na dzień 18.05.2012 r.

Program Motywacyjny 2010-2012