Dane kwartalne

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2024 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2024 I kwartał 2023

Zmiana %
2024/2023

Przychody 67,1 66,2 1%
EBITDA 13,3 12,4 7%
Zysk z działalności operacyjne 10,4 9,3 11%
Zysk (strata) brutto 10,5 8,6 22%
Zysk (strata) netto 9,2 7,6 21%
Aktywa razem 222,1 280,4 -21%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68,8 122,2 -44%
Kapitał własny 153,3 158,2 -3%
Kapitał zakładowy 2,3 2,5 -9%
Liczba akcji (w szt.) 9 198 683 10 073 683 -9%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 0,00 0,00 0%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2023 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2023 III kwartał 2022

Zmiana %
2023/2022

Przychody 65,6 74,9 -12%
EBITDA 11,6 17,8 -35%
Zysk z działalności operacyjne 8,5 14,6 -42%
Zysk (strata) brutto 6,5 14,0 -54%
Zysk (strata) netto 6,3 11,7 -47%
Aktywa razem 239,3 211,2 13%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101,7 69,5 46%
Kapitał własny 137,7 141,7 -3%
Kapitał zakładowy 2,3 2,5 -9%
Liczba akcji (w szt.) 9 198 683 10 073 683 -9%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)      

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2023 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2023 I-III kwartał 2022

Zmiana %
2023/2022

Przychody 191,7 199,8 -4%
EBITDA 34,9 42,6 -18%
Zysk z działalności operacyjne 25,8 33,1 -22%
Zysk (strata) brutto 24,4 32,1 -24%
Zysk (strata) netto 22,0 27,4 -20%
Aktywa razem 239,3 211,2 13%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101,7 69,5 46%
Kapitał własny 137,7 141,7 -3%
Kapitał zakładowy 2,3 2,5 -9%
Liczba akcji (w szt.) 9 198 683 10 073 683 -9%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 0,0 2,00 -100%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2023 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2023 I kwartał 2022

Zmiana %
2023/2022

Przychody 66,2 62,1 6%
EBITDA 12,4 11,5 7%
Zysk z działalności operacyjne 9,3 8,4 11%
Zysk (strata) brutto 8,6 8,0 8%
Zysk (strata) netto 7,6 7,0 9%
Aktywa razem 280,4 216,2 30%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122,2 74,8 63%
Kapitał własny 158,2 141,4 12%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 0%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 0,00 2,00 -100%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2022 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2022 III kwartał 2021

Zmiana %
2022/2021

Przychody 74,9 53,6 40%
EBITDA 17,8 10,9 64%
Zysk z działalności operacyjne 14,6 7,9 85%
Zysk (strata) brutto 14,0 7,8 79%
Zysk (strata) netto 11,7 6,5 80%
Aktywa razem 211,2 204,3 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69,5 73,4 -5%
Kapitał własny 141,7 130,9 8%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 0%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)      

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2022 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2022 I-III kwartał 2021

Zmiana %
2022/2021

Przychody 199,8 162,3 23%
EBITDA 42,6 33,8 26%
Zysk z działalności operacyjne 33,1 25,1 32%
Zysk (strata) brutto 32,1 24,7 30%
Zysk (strata) netto 27,4 20,6 33%
Aktywa razem 211,2 204,3 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69,5 73,4 -5%
Kapitał własny 141,7 130,9 8%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 0%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,0 2,20 -9%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2022 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2022 I kwartał 2021

Zmiana %
2022/2021

Przychody 62,1 50,9 22%
EBITDA 11,5 11,2 3%
Zysk z działalności operacyjne 8,4 8,5 0%
Zysk (strata) brutto 8,0 8,6 -6%
Zysk (strata) netto 7,0 7,0 1%
Aktywa razem 216,2 205,5 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74,8 66,1 13%
Kapitał własny 141,4 139,4 1%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 0%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,00 2,20 -9%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2021 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2021 III kwartał 2020

Zmiana %
2021/2020

Przychody 53,6 51,9 3%
EBITDA 10,9 13,3 -18%
Zysk z działalności operacyjne 7,9 10,5 -24%
Zysk (strata) brutto 7,8 10,6 -26%
Zysk (strata) netto 6,5 8,8 -25%
Aktywa razem 204,3 194,9 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73,4 67,7 8%
Kapitał własny 130,9 127,2 3%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 1%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 9 965 183 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)   1,85  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2021 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2021 I-III kwartał 2020

Zmiana %
2021/2020

Przychody 162,3 146,6 11%
EBITDA 33,8 40,0 -16%
Zysk z działalności operacyjne 25,1 32,0 -22%
Zysk (strata) brutto 24,7 32,3 -24%
Zysk (strata) netto 20,6 26,8 -23%
Aktywa razem 204,3 194,9 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73,4 67,7 8%
Kapitał własny 130,9 127,2 3%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 1%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 9 965 183 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,20 1,85 19%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2021 I kwartał 2020

Zmiana %
2021/2020

Przychody 50,9 62,4 -18%
EBITDA 11,2 16,0 -30%
Zysk z działalności operacyjne 8,5 13,4 -37%
Zysk (strata) brutto 8,6 13,8 -38%
Zysk (strata) netto 7,0 11,6 -40%
Aktywa razem 205,5 182,5 13%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66,1 55,3 20%
Kapitał własny 139,4 127,2 10%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 2%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 9 965 183 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,20 0,00 100%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2020 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2020 III kwartał 2019

Zmiana %
2020/2019

Przychody 51,9 55,2 -6%
EBITDA 13,3 15,8 -16%
Zysk z działalności operacyjne 10,5 12,9 -19%
Zysk (strata) brutto 10,6 13,5 -22%
Zysk (strata) netto 8,8 11,1 -21%
Aktywa razem 194,9 186,7 4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67,7 77,3 -12%
Kapitał własny 127,2 109,4 16%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 965 183 9 878 783 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 1,85 -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2020 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2020 I-III kwartał 2019

Zmiana %
2020/2019

Przychody 146,6 176,2 -17%
EBITDA 40,0 48,3 -17%
Zysk z działalności operacyjne 32,0 39,9 -20%
Zysk (strata) brutto 32,3 40,1 -19%
Zysk (strata) netto 26,8 32,9 -18%
Aktywa razem 194,9 186,7 4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67,7 77,3 -12%
Kapitał własny 127,2 109,4 16%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 965 183 9 878 783 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 1,85 3,94 -53%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2020 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2020 I kwartał 2019

Zmiana %
2020/2019

Przychody 62,4 63,5 -2%
EBITDA 16,0 17,9 -11%
Zysk z działalności operacyjne 13,4 15,2 -12%
Zysk (strata) brutto 13,8 15,2 -9%
Zysk (strata) netto 11,6 12,4 -7%
Aktywa razem 182,5 181,5 1%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55,3 54,5 1%
Kapitał własny 127,2 126,9 0%
Kapitał zakładowy 2,5 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 965 183 9 717 133 3%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 0,00 3,94 -100%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2019 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2019 III kwartał 2018

Zmiana %
2019/2018

Przychody 55,2 58,0 -5%
EBITDA 15,8 14,6 8%
Zysk z działalności operacyjne 12,9 12,3 5%
Zysk (strata) brutto 13,5 11,8 14%
Zysk (strata) netto 11,1 9,5 17%
Aktywa razem 186,7 163,9 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77,3 58,6 32%
Kapitał własny 109,4 105,3 4%
Kapitał zakładowy 2,5 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 878 783 9 796 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2019 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2019 I-III kwartał 2018

Zmiana %
2019/2018

Przychody 176,2 184,7 -5%
EBITDA 48,3 47,6 2%
Zysk z działalności operacyjne 39,9 40,9 -2%
Zysk (strata) brutto 40,1 40,3 0%
Zysk (strata) netto 32,9 32,5 1%
Aktywa razem 186,7 163,9 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77,3 58,6 32%
Kapitał własny 109,4 105,3 4%
Kapitał zakładowy 2,5 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 878 783 9 796 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 3,94 2,50 58%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2019 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2019 I kwartał 2018

Zmiana %
2019/2018

Przychody 63,5 59,1 7%
EBITDA 17,9 14,8 21%
Zysk z działalności operacyjne 15,2 12,7 20%
Zysk (strata) brutto 15,2 12,6 21%
Zysk (strata) netto 12,4 10,4 19%
Aktywa razem 181,5 152,4 19%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,5 45,6 20%
Kapitał własny 126,9 106,8 19%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 717 133 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 3,94 2,50 58%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2018 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2018 III kwartał 2017

Zmiana %
2018/2017

Przychody 58,0 46,8 24%
EBITDA 14,6 12,1 21%
Zysk z działalności operacyjne 12,3 10,1 22%
Zysk (strata) brutto 11,8 10,0 18%
Zysk (strata) netto 9,5 8,0 19%
Aktywa razem 163,9 144,1 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58,6 55,2 6%
Kapitał własny 105,3 88,9 18%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 796 133 9 717 133 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2018 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2018 I-III kwartał 2017

Zmiana %
2018/2017

Przychody 184,7 152,5 21%
EBITDA 47,6 37,8 26%
Zysk z działalności operacyjne 40,9 32,0 28%
Zysk (strata) brutto 40,3 31,4 28%
Zysk (strata) netto 32,5 25,4 28%
Aktywa razem 163,9 144,1 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58,6 55,2 6%
Kapitał własny 105,3 88,9 18%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 796 133 9 717 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,70 -7%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2018 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2018 I kwartał 2017

Zmiana %
2018/2017

Przychody 59,1 52,6 12%
EBITDA 14,8 13,2 12%
Zysk z działalności operacyjne 12,7 11,3 12%
Zysk (strata) brutto 12,6 11,0 15%
Zysk (strata) netto 10,4 9,0 16%
Aktywa razem 152,4 138,0 10%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45,6 39,4 16%
Kapitał własny 106,8 98,6 8%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 701 757 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,70 -7%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2017 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2017 III kwartał 2016

Zmiana %
2017/2016

Przychody 46,8 50,5 -7%
EBITDA 12,1 13,5 -10%
Zysk z działalności operacyjne 10,1 11,7 -14%
Zysk (strata) brutto 10,0 11,1 -10%
Zysk (strata) netto 8,0 8,8 -9%
Aktywa razem 144,1 144,1 0%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55,2 36,9 50%
Kapitał własny 88,9 107,2 -17%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 691 305 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2017 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I-III kwartał 2017

I-III kwartał 2016

Zmiana %
2017/2016

Przychody 152,5 147,5 3%
EBITDA 37,8 37,9 0%
Zysk z działalności operacyjne 32,0 32,6 -2%
Zysk (strata) brutto 31,4 32,4 -3%
Zysk (strata) netto 25,4 25,9 -2%
Aktywa razem 144,1 144,1 0%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55,2 36,9 50%
Kapitał własny 88,9 107,2 -17%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 691 305 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,70 2,50 8%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2017 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2017 I kwartał 2016

Zmiana %
2017/2016

Przychody 52,6 45,3 16%
EBITDA 13,2 11,4 16%
Zysk z działalności operacyjne 11,3 9,7 16%
Zysk (strata) brutto 11,0 9,8 12%
Zysk (strata) netto 9,0 7,8 15%
Aktywa razem 138,0 146,4 -6%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39,4 33,1 19%
Kapitał własny 98,6 113,4 -13%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 701 757 9 691 305 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,70 2,50 8%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2016 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2016 III kwartał 2015

Zmiana %
2016/2015

Przychody 50,5 43,0 17%
EBITDA 13,5 10,5 29%
Zysk z działalności operacyjne 11,7 8,9 31%
Zysk (strata) brutto 11,1 8,8 26%
Zysk (strata) netto 8,8 7,1 24%
Aktywa razem 144,1 137,0 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36,9 37,5 -2%
Kapitał własny 107,2 99,4 8%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 691 305 9 654 250 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2016 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I-III kwartał 2016

I-III kwartał 2015

Zmiana %
2016/2015

Przychody 147,5 131,7 12%
EBITDA 37,9 33,2 14%
Zysk z działalności operacyjne 32,6 28,3 15%
Zysk (strata) brutto 32,4 29,0 12%
Zysk (strata) netto 25,9 23,4 11%
Aktywa razem 144,1 137,0 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36,9 37,5 -2%
Kapitał własny 107,2 99,4 8%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 691 305 9 654 250 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,30 9%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2016 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2016 I kwartał 2015

Zmiana %
2016/2015

Przychody 45,3 41,7 9%
EBITDA 11,4 9,9 15%
Zysk z działalności operacyjne 9,7 8,4 15%
Zysk (strata) brutto 9,8 9,0 9%
Zysk (strata) netto 7,8 7,3 7%
Aktywa razem 146,4 139,2 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33,1 34,2 -3%
Kapitał własny 113,4 104,9 8%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 691 305 9 581 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,5 2,3 9%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2015 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2015 III kwartał 2014

Zmiana %
2015/2014

Przychody 43,0 36,5 18%
EBITDA 10,5 8,5 24%
Zysk z działalności operacyjne 8,9 6,8 31%
Zysk (strata) brutto 8,8 7,2 22%
Zysk (strata) netto 7,1 5,8 22%
Aktywa razem 137,0 126,2 9%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37,5 33,5 12%
Kapitał własny 99,4 92,7 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 654 250 9 581 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)      

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2015 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2015 I-III kwartał 2014

Zmiana %
2015/2014

Przychody 131,7 133,4 -1%
EBITDA 33,2 30,3 10%
Zysk z działalności operacyjne 28,3 25,5 11%
Zysk (strata) brutto 29,0 26,1 11%
Zysk (strata) netto 23,4 21,1 11%
Aktywa razem 139,2 126,2 9%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37,5 33,5 12%
Kapitał własny 99,4 92,7 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 654 250 9 581 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,30 0%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2015 I kwartał 2014

Zmiana %
2015/2014

Przychody 41,7 45,1 -8%
EBITDA 9,9 9,6 3%
Zysk z działalności operacyjne 8,4 8,0 5%
Zysk (strata) brutto 9,0 8,2 10%
Zysk (strata) netto 7,3 6,6 11%
Aktywa razem 139,2 133,0 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34,2 32,7 5%
Kapitał własny 104,9 100,2 5%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,30 0%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2014 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2014 III kwartał 2013

Zmiana %
2014/2013

Przychody 36,5 42,7 -15%
EBITDA 8,5 9,7 -12%
Zysk z działalności operacyjne 6,8 8,4 -19%
Zysk (strata) brutto 7,2 8,3 -13%
Zysk (strata) netto 5,8 6,6 -12%
Aktywa razem 126,2 119,1 6%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33,5 29,7 13%
Kapitał własny 92,7 89,4 4%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

 Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2014 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2014 I-III kwartał 2013

Zmiana %
2014/2013

Przychody 133,4 133,5 0%
EBITDA 30,3 31,8 -5%
Zysk z działalności operacyjne 25,5 28,2 -10%
Zysk (strata) brutto 26,1 28,7 -9%
Zysk (strata) netto 21,1 23,0 -8%
Aktywa razem 126,2 119,1 6%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33,5 29,7 13%
Kapitał własny 92,7 89,4 4%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,10 10%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2014 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2014 I kwartał 2013

Zmiana %
2014/2013

Przychody 45,1 42,6 6%
EBITDA 9,6 9,1 5%
Zysk z działalności operacyjne 8,0 8,0 0%
Zysk (strata) brutto 8,2 8,3 -1%
Zysk (strata) netto 6,6 6,6 0%
Aktywa razem 133,0 130,5 2%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32,7 38,8 -16%
Kapitał własny 100,2 91,6 9%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 2%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 453 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,10 10%

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2013 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2013 III kwartał 2012

Zmiana %
2013/2012

Przychody 42,7 36,1 18%
EBITDA 9,7 7,6 28%
Zysk z działalności operacyjne 8,4 6,7 25%
Zysk (strata) brutto 8,3 8,7 -5%
Zysk (strata) netto 6,6 6,9 -4%
Aktywa razem 119,1 110,8 7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29,7 28,4 5%
Kapitał własny 89,4 82,3 9%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 453 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2013 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2012

Zmiana %
2013/2012

Przychody 133,5 128,4 4%
EBITDA 31,8 29,3 9%
Zysk z działalności operacyjne 28,2 26,7 6%
Zysk (strata) brutto 28,7 28,8 0%
Zysk (strata) netto 23,0 23,0 0%
Aktywa razem 119,1 110,8 7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29,7 28,4 5%
Kapitał własny 89,4 82,3 9%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 453 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,10 2,38 -12%

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2013 I kwartał 2012

Zmiana %
2013/2012

Przychody 42,6 39,1 9%
EBITDA 9,1 7,5 21%
Zysk z działalności operacyjne 8,0 6,7 19%
Zysk (strata) brutto 8,3 6,9 21%
Zysk (strata) netto 6,6 5,5 21%
Aktywa razem 130,5 114,2 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38,8 50,4 -23%
Kapitał własny 91,6 63,7 44%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 453 150 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,10 2,38 -12%

 Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2012 III kwartał 2011

Zmiana %
2012/2011

Przychody 36,1 35,3 2%
EBITDA 7,6 9,0 -16%
Zysk z działalności operacyjne 6,7 8,4 -20%
Zysk (strata) brutto 8,7 8,3 5%
Zysk (strata) netto 6,9 6,6 5%
Aktywa razem 110,8 98,5 12%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28,4 21,2 34%
Kapitał własny 82,3 77,3 6%
Kapitał zakładowy 2,4 2,3 4%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 326 400 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - -  

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2012 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2012 I-III kwartał 2011

Zmiana %
2012/2011

Przychody 128,4 117,7 9%
EBITDA 29,3 28,0 5%
Zysk z działalności operacyjne 26,7 26,1 2%
Zysk (strata) brutto 28,8 26,1 10%
Zysk (strata) netto 23,0 20,7 11%
Aktywa razem 110,8 98,5 12%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28,4 21,2 34%
Kapitał własny 82,3 77,3 6%
Kapitał zakładowy 2,4 2,3 4%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 326 400 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,38 -  

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I kwartał 2012 I kwartał 2011

Zmiana %
2012/2011

Przychody 39,1 33,9 16%
EBITDA 7,5 7,3 3%
Zysk z działalności operacyjne 6,7 6,7 1%
Zysk (strata) brutto 6,9 6,6 3%
Zysk (strata) netto 5,5 5,2 4%
Aktywa razem 114,2 101,4 13%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50,4 21,6 134%
Kapitał własny 63,7 79,8 -20%
Kapitał zakładowy 2,4 2,3 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 326 400 1%

Wybrane dane finansowe za III kwartały 2011 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) III kwartał 2011 III kwartał 2010

Zmiana %
2011/2010

Przychody 35,3 32,1 10%
EBITDA 9,0 8,2 10%
Zysk z działalności operacyjne 8,4 7,3 15%
Zysk (strata) brutto 8,3 7,8 6%
Zysk (strata) netto 6,6 6,2 6%
Aktywa razem 98,5 72,0 37%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21,2 17,6 20%
Kapitał własny 77,3 54,3 42%
Kapitał zakładowy 2,3 2,3 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 326 400 9 200 000 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - - -

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2011 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I-III kwartał 2011 I-III kwartał 2010

Zmiana %
2011/2010

Przychody 117,7 96,7 22%
EBITDA 28,0 24,1 16%
Zysk z działalności operacyjne 26,1 21,5 21%
Zysk (strata) brutto 26,1 22,2 18%
Zysk (strata) netto 20,7 17,7 17%
Aktywa razem 98,5 72,0 37%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21,2 17,6 20%
Kapitał własny 77,3 54,3 42%
Kapitał zakładowy 2,3 2,3 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 326 400 9 200 000 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - - -

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.