Akcjonariat - bieżące informacje

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.299.670,75 zł  i obejmuje łącznie 9.198.683​ akcji.


Akcjonariat - stan na 11.09.2023

 

 
Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów
OFE PZU „Złota Jesień” reprezentowany przez PTE PZU S.A.  883.519 9,60%
PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE  705.085 7,67%
WIM sp. z o.o. 685.022 7,45%
Piotr Laskowski 639.238 6,95%
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny 468.527 5,09%
Pozostali akcjonariusze 5.817.292 63,24%
Razem 9.198.683 100,00%

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.