M91

M91/L - długość = 470
M91/H - długość = 430

U Częstotliwość
dźwięku
Głośność
[dB]
Symbol Numer
zamówieniowy
12V High 390 Hz ± 5% 117 M91/1N/12V/ HIGH TFK-41AT
12V Low 340 Hz ± 5% 117 M91/1N/12V/ LOW TFK-42AT
12V komplet H+L 117 M91/2/12V TFK-43BT
24V High 390 Hz ± 5% 117 M91/1N/24V/ HIGH TFK-44AT
24V Low 340 Hz ± 5% 117 M91/1N/24V/ LOW TFK-45AT
24V komplet H+L 117 M91/2/24V TFK-46BT

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria