K91

U Częstotliwość
dźwięku
Głośność
[dB]
Symbol Numer
zamówieniowy
12V High 420 Hz ± 5% 112 K91/12V/HIGH TFK-01AH
12V low 345 Hz ± 5% 112 K91/12V/LOW TFK-02AH
24V High 420 Hz ± 5% 112 K91/24V/HIGH TFK-04AH
24V low 345 Hz ± 5% 112 K91/24V/LOW TFK-05AH

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria