C91 LUX

C91 LUX/L - długość = 500
C91 LUX/H - długość = 400

U Częstotliwość
dźwięku
Głośność
[dB]
Symbol Numer
zamówieniowy
12V High 390 Hz ± 5% 117 C91/1NLUX/12V H TFK-51AT
12V Low 340 Hz ± 5% 117 C91/1NLUX/12V L TFK-52AT
12V komplet H+L 117 C91/2LUX/12V TFK-53BT
24V High 420 Hz ± 5% 117 C91/1NLUX/24V H TFK-54AT
24V Low 345 Hz ± 5% 117 C91/1NLUX/24V L TFK-55AT
24V komplet H+L 117 C91/2LUX/24V TFK-56BT

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria