ACTC/2EV/12V ACTC/2V/2VP

ACTC/2EV - długość = 400
ACTC/2VP - długość = 400

U Częstotliwość
dźwięku
Głośność
[dB]
Symbol Numer
zamówieniowy
12V High 430 Hz ± 5%
low 340 Hz ± 5%
118 ACTC/2EV/12V TFK-61BT
24V High 430 Hz ± 5%
low 340 Hz ± 5%
118 ACTC/2VP TFK-63BT

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria