REO-28, REO-28W

Regulator napięcia REO-28, REO-28W (hermetyczny)
pojazdy wyposażone w alternator G 1000M, A 200 M, A 24 M

numer zamówieniowy
REO-28 WEA-20AA
REO-28W WEA-25AA

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria