Koszulka termokurczliwa

Wymiary koszulki Numer zamówieniowy
czarna
Numer zamówieniowy
kolorowa
Długość
2.4/1.2x1 TPT02CAT TPT02KAT 1mb
3.2/1.6x1 TPT03CAT TPT03KAT 1mb
4.8/2.4x1 TPT05CAT TPT05KAT 1mb
6.4/3.2x1 TPT06CAT TPT06KAT 1mb
8/2x1 TPT08CAT TPT08KAT 1mb
9.5/4.8x1 TPT09CAT TPT09KAT 1mb
12.7/6.4 TPT13CAT TPT13KAT 1mb

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria