Autogaz - fakty  
 
 
Bezpieczeństwo autogaz  
 
 
Autogaz - czytelnia  
 
 
FAQ  
 
 

Publikacje własne

Warto zrobić przed rozpoczęciem montażu

10.11.2015 SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ
 
 

 

Dokładne sprawdzenie stanu technicznego silnika przed rozpoczęciem montażu instalacji gazowej, jest jedną z najważniejszych czynności, którą pracownik warsztatu powinien wykonać przed przystąpieniem do montażu. Pozwoli to uniknąć wielu problemów w przyszłości. Niesprawny silnik będzie pracował nieprawidłowo również po zamontowaniu instalacji gazowej – niektóre niedomagania mogą nawet się nasilić. Jeżeli jednak diagnozy silnika nie przeprowadzimy przed montażem instalacji, trudniej będzie dociec, co jest rzeczywistą przyczyną usterki. Diagnostykę silnika możemy przeprowadzić przy pomocy analizatora spalin oraz testera diagnostycznego OBDII/EOBD.

Ocena stanu technicznego silnika na podstawie analizy spalin

Jednym ze sposobów szybkiego zdiagnozowania poprawnej pracy silnika jest analiza spalin przy pomocy analizatora, który powinien być na wyposażeniu warsztatów zakładających instalacje gazowe w samochodach. Na podstawie wskazywanych wartości poszczególnych związków chemicznych w spalinach można szybciej zlokalizować usterkę silnika, często niedostrzegalną, a wpływającą na poprawną pracę instalacji gazowej. Skład spalin wydostających się z silnika uzależniony jest od wielu czynników np. sprawność układu zapłonowego, prawidłowej pracy sondy lambda, szczelność układu wydechowego i dolotowego.

W przypadku niepoprawnej pracy silnika, analizator będzie wskazywał wartości odbiegające od normy.

Analizatory spalin są w stanie zrobić pomiary zawartości tlenu w spalinach, węglowodorów, tlenu i dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Poprawne wartości poszczególnych związków chemicznych w spalinach określają Europejskie normy emisji spalin czyli tzw. „EURO”. Aktualnie obowiązującą w większości krajów Unii Europejskiej jest norma EURO IV dla samochodów od 2005 roku. Silnik sprawny technicznie powinien spełniać kryteria narzucone przez normy spalin.

Przy pomocy analizatora mierzymy zawartość w spalinach takich substancji, jak: HC, NOx, CO, CO2, O2.

Węglowodory (HC) - to nic innego jak resztki niespalonego paliwa wydostające się z komory spalania silnika. Ich nadmiar może świadczyć o złym spalaniu mieszanki w komorze spalania. Najczęstszą przyczyną może być usterka układu zapłonowego lub zbyt bogata mieszanka dostarczana do cylindra.

Dwutlenek węgla CO2 nie jest gazem toksycznym jednak jego pomiar może znacząco pomóc w diagnozowaniu poprawnej pracy silnika. Jeżeli wyższa jest zawartość CO2 w spalinach silnik pracuje efektywniej. Natomiast uboga wartość tego gazu może świadczyć o nieszczelności układy wylotowego, uszkodzeniu katalizatora lub nieprawidłowej pracy sondy lambda.

Tlen O2 – jego nieprawidłowa zawartości w spalinach może sygnalizować nieszczelności w układzie dolotowym lub wylotowym.

NOx czyli tlenki azotu, które są pomocne do sprawdzenia poprawności działania katalizatora. Są to gazy trujące dla środowiska i samochody z niesprawnym katalizatorem lub, które go nie posiadają emitują zwiększone ilości tych związków. Ich ilość w spalinach szczególnie wzrasta kiedy spalana jest zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna w komorze spalania.

Współczynnik lambda ʎ pozwala określić czy spalanie odbywa się przy dobrym stosunku powietrzno-paliwowym. Jeżeli współczynnik lambda utrzymywany jest w granicach 1 oznacza, że proporcja paliwa do powietrza jest odpowiednia. Kiedy występuje nadmiar powietrza w stosunku do ilości dostarczonego paliwa (ʎ>1) mówimy o mieszance ubogiej, natomiast w przypadku zbyt małej ilości powietrza w stosunku do benzyny mamy mieszankę bogatą (ʎ<1). W samochodach wyposażonych w katalizator potrójnego działania ten współczynnik powinien być równy 1 ± 0,003. Jak to przełożyć na diagnostykę silnika? Przykładowo mamy nieszczelny układ dolotowy silnika. Zasysane jest „lewe powietrze” do kolektora ssącego. Zwiększenie ilości powietrza przy stałej ilości paliwa powoduje powstawanie mieszanki ubogiej, która w drastycznych sytuacjach może doprowadzać do wypalania zaworów. Więcej tlenu większe obciążenie cieplne silnika.

Zachęcamy zatem montażystów do częstego korzystania z analizatora spalin. Nie należy traktować tego urządzenia wyłącznie jako uprzykrzającego życie wymogu prawnego do prowadzenia warsztatu montażu instalacji gazowych, ale należy zrobić z niego praktyczny użytek.

Aby analiza spalin przebiegła poprawnie muszą być spełnione pewne kryteria, bez których analizator nie będzie w stanie poprawnie odczytać składu mieszanki wylotowej. Podstawowym warunkiem poprawnych danych na analizatorze jest szczelny kolektor wydechowy. Każde najmniejsze nieszczelności będą wpływać na współczynnik lambda. Jeżeli nieszczelność będzie przed miejscem umieszczenia sondy lambda będzie się to odbijało nie tylko na błędzie pomiaru analizatora, ale również niepoprawnymi odczytami sondy, co przełoży się na skład mieszanki paliwowo-powietrznej ustalanej przez komputer benzynowy. Sprawdzenie spalin powinniśmy również wykonywać przy dobrze nagrzanym silniku. Temperatura cieczy chłodzącej i oleju silnikowego powinna wynosić przynajmniej 80°C. Również istotny jest szczelny układ dolotowy oraz niezanieczyszczony filtr powietrza. Mają one wpływ na ilość powietrza dostarczanego do cylindra. Zapchany filtr – mniejszy przepływ, mniej powietrza czyli mieszanka będzie za bogata, a w przypadku nieszczelnego układu dolotowego więcej powietrza, uboższa mieszanka.

Pamiętajmy niesprawny silnik to stanowcze pogorszenie parametrów pracy silnika, które będzie się objawiało spadkiem osiągów, zwiększonym zużyciem paliwa, inną barwą spalin, a szczególnie będzie to dostrzegalne przy pracy silnika na zasilaniu gazowym. A zatem najpierw diagnoza, później dopiero decyzja o montażu gazu.

W kolejnym odcinku przybliżymy skaner diagnostyczny.

« wróć

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.