Aktualności

AC SA: przydział akcji

03.08.2011

Wczoraj dokonano przydziału akcji w ofercie publicznej AC SA – wiodącego w Polsce i liczącego się na świecie producenta instalacji autogaz marki STAG. Łączna wartość oferty publicznej wyniosła 40,74 mln zł, a inwestorom przydzielono 2.089.444 akcji. Nowi akcjonariusze będą stanowili 22,4% w strukturze akcjonariatu. Debiut akcji AC SA na GPW w Warszawie planowany jest na 11 sierpnia 2011.


Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. AC SA jest pierwszym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.
„Z naszą ofertą wpadliśmy w sam środek burzy finansowej, zatem zbierając z niespokojnego rynku ponad 40 mln zł, przy satysfakcjonującej dla wprowadzających cenie, efekty IPO możemy uznać za sukces. Warto wspomnieć, że wiele spółek zrezygnowało w tym czasie z ofert publicznych - a w tych, gdzie kontynuowano ofertę – znacząco obniżano cenę. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wśród naszych nowych akcjonariuszy będą renomowane OFE i TFI” – mówi Katarzyna Rutkowska, prezes zarządu AC SA.

« wróć