Aktualności

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką

01.12.2012

W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania listu intencyjnego o strategicznym partnerstwie uczelni z firmą AC SA. Współpraca jest efektem zbieżnych celów obu partnerów – rozwijania wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii, wspierania innowacyjności i kreatywności. Obejmie ona obszar badawczo-rozwojowy i edukacyjny a skupia się przede wszystkim na podnoszeniu poziomu wiedzy elektrycznej i elektronicznej. Studenci zyskają m.in. możliwość odbywania praktyk w spółce AC, czy wykonywania prac dyplomowych na zapotrzebowanie firmy. Wspólnie organizowane będą także szkolenia i specjalistyczne kursy. Szerokie są też możliwości współpracy badawczej, która ma dotyczyć m.in. rozwoju nowych technologii wykorzystywanych w branży automotive, jak również przedsięwzięć naukowo-badawczych prowadzonych w celu ich komercjalizacji i wdrażania.

« wróć