STAŻYSTA DO DZIAŁU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Wróć do ofert pracy >

 

STAŻYSTA DO DZIAŁU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

 

Umowa o pracę

Forma zatrudnienia
 

Pełny etat

Wymiar pracy

Warunki pracy

Jak pracujemy
 

08:00 - 16:00

Godziny pracy
 

Nie dotyczy

Praca zdalna

Ludzie
 

7 osób

Wielkość zespołu
 

700 osób

Wielkość firmy

Jak będziesz pracować

Jakich osób szukamy?

 • Studentów ostatniego roku lub absolwentów kierunków: ochrona środowiska i pokrewne
 • Z uprawnieniami audytora ISO 14001, ISO 9001-mile widziane
 • Komunikatywnych oraz potrafiących współpracować w zespole
 • Wielozadaniowych z pro-aktywną postawą
 • Otwartych na nowe wyzwania
Obowiązki

 • Pomoc w prowadzeniu bazy BDO oraz w przygotowywaniu Kart Przekazania Odpadów
 • Pomoc we wdrożeniu i w nadzorze nad prawidłową segregacją odpadów
 • Pomoc w opracowywaniu procedur i instrukcji w obszarze Ochrony Środowiska
 • Asystowanie w trackie prowadzenia audytów wewnętrznych
 • Monitorowanie realizacji celów środowiskowych
Oferujemy
 • Staż w Dziale Zapewnienia Jakości pod okiem opiekuna
 • Możliwość rozwoju zawodowego wśród specjalistów
 • Możliwość zdobycia kompetencji z zakresu ochrony środowiska
 • Przyjazna atmosfera w miejscu pracy
 • Możliwość późniejszego zatrudnienia

logo karta różnorodnościlogo przyjazna rekrutacja


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Lokalizacja *
Białystok, woj. podlaskie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)
Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok. 2. Twoje dane osobowe będą przekazywane eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dostawcom usług zaopatrujących eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. 3. W razie pytań dotyczących danych osobowych możesz kierować zapytania na adres: rodo@ac.com.pl 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 5. Pozostałe dane, które przekazujesz są dobrowolne, nie masz obowiązku ich podawania, jak również brak tych danych nie wpłynie na proces rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, w tym dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić poniżej. 6. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. 7. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 8. Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;9. 9. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy (z zastrz. pkt. 10 ), a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. 10. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 11. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą profilowane. Podpisując poniższą informację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym. Oświadczasz też, że zostałaś poinformowany, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolnej zgody dla ww. celów. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji, proszę nie wypełniać kwestionariusza osobowego. Dodatkowo, jeśli taka jest Twoja dobrowolna wola, umożliwiamy Ci również załączenie Twojego CV. Uwaga – przekazanie AC S.A. aplikacji w postaci papierowej wersji CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wszelkich dodatkowych danych zawartych w dokumencie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w CV, proszę nie załączaj pliku. Jeśli uznasz, że załączenie CV jest konieczne, pamiętaj, aby usunąć z niego dane wrażliwe, tj. stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne (np. głos, odciski palców, grupę krwi), dane dotyczące orientacji seksualnej. Zamieszczaj takie dane, które mogą być istotne w procesie rekrutacji. CV zawierające dane wrażliwe, wskazane powyżej, zostaną usunięte. Chcielibyśmy również móc kontaktować się z Tobą w przypadku przyszłych procesów oraz poznać Twoją opinię nt. prowadzonych przez nas procesów. Zgadzam się na przetwarzanie przez AC S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgadzam się na przetwarzanie przez AC S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez AC S.A. Wyrażam zgodę na przesłanie do mnie ankiety dotyczącej wrażeń i doświadczeń z odbytej rekrutacji na dobrowolnie podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adres e-mail w celu marketingu rekrutacyjnego, w tym otrzymywanie elektronicznie ofert pracy poprzez tzw. JOBLETTER. *
* - pole obowiązkowe

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.