Zarząd

Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu firmy AC S.A.

Katarzyna Rutkowska

Prezes Zarządu

Została powołana do Zarządu Spółki w grudniu 2007 r., początkowo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od sierpnia 2008 r. na stanowisko Prezesa Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i finansów.
Doświadczenie zawodowe:
Więcej  

2008 - do chwili obecnej - Prezes Zarządu AC S.A.
2016 - do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) w Warszawie
VI – XII 2012 - BIAZET S.A. w Białymstoku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2007 - 2008 - AC S.A. - Doradca Zarządu, Wiceprezes Zarządu
2007 - Emperia Holding S.A. w Lublinie – Dyrektor ds. Rachunkowości Dystrybucji
2005 - 2007 - BOS S.A. w Białymstoku – Dyrektor Finansowy
III 2003 - VI 2009 - członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na GPW w Warszawie - Mispol S.A. z siedzibą w Suwałkach
2002 - 2005 - Spółka Doradztwa Podatkowego „Andrzej Malec i Wspólnicy” sp. z o.o. w Białymstoku – menedżer ds. finansowych, likwidator
1999 - 2011 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Zakład Analizy Finansowej i Rachunkowości Zarządczej) – nauczyciel akademicki
1997 - 2002 - BOS S.A. w Białymstoku – asystent ds. controllingu, zastępca gł. księgowego, kontroler finansowy


Wykształcenie i kwalifikacje:

Pani Katarzyna Rutkowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do rejestru 10651), od roku 2011 jest członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz w latach 2011 -2018 była członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. Stale podnosi poziom swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych szkoleniach. Ukończyła m.in. Akademię Strategicznego Przywództwa, Management, Personal Leadership Academy – roczne programy menedżerskie w ICAN Institute Warszawa sygnowane marką Harvard Business Publishing.

Pani Katarzyna Rutkowska wykonuje działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A. Pani Katarzyna Rutkowska nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu firmy AC S.A.

Piotr Marcinkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Został powołany do Zarządu Spółki w grudniu 2013 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Ze Spółką związany jest od marca 2012 r. i przed powołaniem w skład Zarządu Spółki pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży Rynku Krajowego. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie handlu i finansów.
Doświadczenie zawodowe:
Więcej  

- 2019 - do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej "CHM" Sp. z o.o.
- 2013 - do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu AC S.A.
- 2014 - 09.2019 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Auto Team Service sp. z o.o.
- 2012 - 2013 - Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej AC S.A.
- 2010 – 2012 - 4 LOOK Technika Okienna – Prokurent,
- 2010 – 2012 - 4 LOOK Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- 2009 – 2010 - Unilever Polska Sp. z o.o. - Customer Development Manager Golden Clients,
- 2007 – 2009 - Unilever Polska S.A. - Customer Development Manager,
- 2004 - 2007 - Unilever Polska S.A. - Key Account Manager Food,
- 2000 - 2004 - Unilever Polska S.A. - Area Sales Manager Food,
- 11.1997 - 2000 - Unilever Polska S.A. - Sales Representative Food,
- 03.1997 – 11.1997 - Kresto Polska Sp. z o.o. – Merchandiser,

Pan Piotr Marcinkowski wykonuje działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A. Pan Piotr Marcinkowski nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Piotr Marcinkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.