Zarząd

Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu firmy AC S.A.

Katarzyna Rutkowska

Prezes Zarządu

Została powołana do Zarządu Spółki w grudniu 2007 r., początkowo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od sierpnia 2008 r. na stanowisko Prezesa Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i finansów.
Doświadczenie zawodowe:
Więcej  

2008 - do chwili obecnej - Prezes Zarządu AC S.A.
2016 - do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) w Warszawie
VI – XII 2012 - BIAZET S.A. w Białymstoku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2007 - 2008 - AC S.A. - Doradca Zarządu, Wiceprezes Zarządu
2007 - Emperia Holding S.A. w Lublinie – Dyrektor ds. Rachunkowości Dystrybucji
2005 - 2007 - BOS S.A. w Białymstoku – Dyrektor Finansowy
III 2003 - VI 2009 - członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na GPW w Warszawie - Mispol S.A. z siedzibą w Suwałkach
2002 - 2005 - Spółka Doradztwa Podatkowego „Andrzej Malec i Wspólnicy” sp. z o.o. w Białymstoku – menedżer ds. finansowych, likwidator
1999 - 2011 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Zakład Analizy Finansowej i Rachunkowości Zarządczej) – nauczyciel akademicki
1997 - 2002 - BOS S.A. w Białymstoku – asystent ds. controllingu, zastępca gł. księgowego, kontroler finansowy


Wykształcenie i kwalifikacje:

Pani Katarzyna Rutkowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do rejestru 10651), w latach 2011 -2018 była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz Członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. Stale podnosi poziom swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych szkoleniach. Ukończyła Akademię Strategicznego Przywództwa, Management, Personal Leadership Academy – roczne programy menedżerskie w ICAN Institute Warszawa sygnowane marką Harvard Business Publishing.

 

Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu firmy AC S.A.

Piotr Marcinkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Ze Spółką związany od 2012 r.
Pan Piotr Marcinkowski został powołany do Zarządu Spółki w grudniu 2013 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Przed powołaniem w skład Zarządu Spółki pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży Rynku Krajowego. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie handlu i finansów.
Doświadczenie zawodowe:
Więcej  

- 2012 – do chwili obecnej - AC S.A. - Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
- 2010 – 2012 - 4 LOOK Technika Okienna – Prokurent,
- 2010 – 2012 - 4 LOOK Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- 2009 – 2010 - Unilever Polska Sp. z o.o. - Customer Development Manager Golden Clients,
- 2007 – 2009 - Unilever Polska S.A. - Customer Development Manager,
- 2004 - 2007 - Unilever Polska S.A. - Key Account Manager Food,
- 2000 - 2004 - Unilever Polska S.A. - Area Sales Manager Food,
- 11.1997 - 2000 - Unilever Polska S.A. - Sales Representative Food,
- 03.1997 – 11.1997 - Kresto Polska Sp. z o.o. – Merchandiser,