Rada Nadzorcza

Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anatol Timoszuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Hulbój - Członek Rady Nadzorczej

Marzena Anna Smolarczyk - Członek Rady Nadzorczej

 

Komitet Audytu:

Przewodniczący Komitetu Audytu - Michał Hulbój,
Członek Komitetu Audytu - Marzena Anna Smolarczyk,
Członek Komitetu Audytu - Anatol Timoszuk,