RPOWP 1.2.1 Aktualności

program RPOWP

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.:

 „Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach,

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

AC Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert:

1. Wybór oferenta z zapytania ofertowego z dnia 22.01.2019 r.

2.Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2019 r. – System informatyczny do zarządzania projektami badawczo - rozwojowymi

3.Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. –   System informatyczny do zarządzania projektami badawczo - rozwojowymi

4.Odwołanie procedury o udzielenie zamówienia – Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2018 r. – System informatyczny do zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi