PO IR 2.1 Aktualności 2018

Logo Fundusze Europejskie Inteligenntny RozwójRzeczpospolita PolskaLogo AC S.A.Logo - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W związku z realizacją umowy nr POIR.02.01.00-00-0028/18-00  o dofinansowanie projektu pn.:

„Zwiększenie potencjału Centrum B+R w zakresie alternatywnych technologii napędzania pojazdów”

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego AC Spółka Akcyjna w zakresie alternatywnych technologii napędzania pojazdów. W ramach Projektu Beneficjent nabędzie niezbędną infrastrukturę badawczą, która umożliwi realizację zaawansowanych technologicznie prac B+R zaplanowanych w Agendzie Badawczej. Rezultatem przeprowadzonych prac badawczych będą innowacje o charakterze produktowym: sterownik mono-fuel do zasilania silnika spalinowego Diesla gazem ziemnym CNG oraz uniwersalny sterownik zarządzania bateriami (BMS) dedykowany do zastosowania w urządzeniach elektrycznych, w szczególności w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. 

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach II Osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

 

AC Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert:

 

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2020 r – Oprogramowanie do wgrywania map ECU
  2. Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2019 r – Aparatura do montażu prototypów PCB
  3. Zapytanie ofertowe z dnia 16.10.2019 r – Oprogramowanie do wgrywania map ECU
  4. Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2019 r – Urządzenie do cięcia i zakuwania przewodów
  5. Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2019 r. - Aparatura do montażu prototypów PCB
  6. Zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2019 r – Zestawy komputerowe
  7. Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2019 r – Aparatura do montażu prototypów PCB
  8. Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2019 r – Zestawy komputerowe
  9. Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2019 r. – Pojazd z napędem hybrydowym
  10. Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2019 r. – Pojazd z napędem hybrydowym