PO IR 2.1 Aktualności 2018

Logo Fundusze Europejskie Inteligenntny RozwójRzeczpospolita PolskaLogo AC S.A.Logo - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.:

„Zwiększenie potencjału Centrum B+R w zakresie alternatywnych technologii napędzania pojazdów”

 

Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach II Osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

AC Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert:

 

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2019 r. - Aparatura do montażu prototypów PCB
  2. Zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2019 r – Zestawy komputerowe
  3. Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2019 r – Aparatura do montażu prototypów PCB
  4. Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2019 r – Zestawy komputerowe
  5. Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2019 r. – Pojazd z napędem hybrydowym
  6. Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2019 r. – Pojazd z napędem hybrydowym