STAG QBOX/QNEXT/QMAX

 • Dodana opcja opóźnionej zmiany sekwencji (przy zmienionej sekwencji wtrysku możemy wymusić sekwencję 1:1 na czas przełączania cylindrów)
 • Dodano dedykowane domyślne kształty mnożnika (po autokalibracji) dla wtryskiwaczy AC przy wybranym typie silnika ‘valvetronic’
 • Dodana opcja „zasilanie WPGa z elektrozaworu” (domyślnie odznaczone, czyli WPG zasilany jest z dedykowanego wyjścia sterownika
 • Dodana obsługa PS-04 MAX
 • Dodana obsługa wtryskiwaczy AC-W04 i AC-W05
 • Minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.55
 • Wyeliminowano błąd, polegający na samoistnym kasowaniu sie mapy udziału/dolewania benzyny po resecie sterownika
 • Dodano nastawę „Maksymalna temperatura reduktora” – przekroczenie wartości powoduje przełączenie na benzynę
 • Podniesiono maksymalne obroty, przy których można rozpocząć autokalibrację na 1400 (przydatne przy niektórych hybrydach)
 • Wyeliminowano fałszywe wykrywanie uszkodzenia czujnika ciśnienia PS po uruchomieniu silnika na benzynie (występowało szczególnie w silnikach z turbiną)
 • Dodano wykrywanie uszkodzenia PS'a
 • Poprawiona charakterystyka czujnika ciśnienia gazu w PS-04 Plus
 • Poprawiono obliczanie dawki gazu dla dotrysków benzyny, przy włączonym wycinaniu dotrysków (błąd pojawił się w v2.13.0)
 • Przyspieszono działanie autokasownika błędów OBD działającego w trybie „ciągłe kasowanie błędów”
 • Wymagana wersja aplikacji v0.50
 • Poprawione działanie niektórych funkcji AUX
 • Naprawione falowanie na wolnych obrotach, które w niektórych przypadkach występowało z firmware v2.13.0
 • Przywrócone wykrywanie błędów wtryskiwaczy gazowych (błąd pojawił się w v2.13.0 i dotyczył tylko niektórych wykonań sterowników QBOX/QNEXT/QMAX)
 • Dodano funkcję wychodzenia z cut-off przez benzynę (checkbox w aplikacji) – sprawdza się w autach z małymi silnikami, które czasem gasną przy np. dojeżdżaniu do skrzyżowania
 • Dodano obsługę PS04 PRO (w aplikacji zamiast wyboru czujnika temperatury gazu mamy teraz Typ czujnika PS, domyślnie jest PS04)
 • Dodana obsługa silników z funkcją start-stop (checkbox w aplikacji, jeśli załączymy, to przy zaniku obrotów i włączonej stacyjce elektrozawór pozostanie otwarty przez max 3 min)
 • Dodano obsługę dwóch wtryskiwaczy benzynowych na cylinder sterowanych niezależnie dla sterowników STAG 300 Q MAX.
 • UWAGA – w wyniku aktualizacji ze starszej wersji, zebrane mapy B/G zostaną skasowane.
 • Obroty z impulsów wtrysku benzyny czasem się zerowały w momencie wychodzenia z cut-off
 • Rozwiązano problem z brakiem możliwości przełączenia na gaz gdy ciśnienie w listwie wzrośnie powyżej zakresu pomiarowego PS'a (czasem może być wymagane kilkukrotne przełączenie na gaz z przycisku centralki)
 • Rozwiązano problem zgłaszania błędów od wtryskiwacza podczas „ciepłego startu” w sterownikach Q-max
 • Obroty z impulsów wtrysku benzyny czasem się zerowały w momencie wychodzenia z cut-off
 • Minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.40
 • Poprawki związane z „zawieszającą się” centralką
 • Wyeliminowano niektóre przypadki wystąpień błędu „brak wtryskiwacza gazowego” podczas „ciepłego startu”
 • W celach bezpieczeństwa wyłączono pracę na gazie podczas zapętlenia wtryskiwaczy benzynowych, gdy źródłem obrotów są impulsy wtrysku benzyny. W takich przypadkach zalecamy podłączenie cewki lub wałka.
 • Przy błędzie od niskiego ciśnienia gazu, sterownik nie zapamiętywał rodzaju paliwa wybranego przez użytkownika, czyli jeśli ktoś przełączył na benzynę, przy kolejnym uruchomieniu silnika sterownik znowu przechodził do trybu „AUTO”.
 • Zwiększono dopuszczalne obciążenie wyjścia sterującego elektrozaworami (przeciążenie występowało w autach z czterema zaworami).
 • Poprawki związane z przywracaniem pojedynczych nastaw do wartości fabrycznych po resecie sterownika
 • Wyeliminowano niepotrzebne pojawianie się błędu od niskiego napięcia zasilania
 • Dodano ważne poprawki serwisowe
 • Dodano obsługę wtryskiwaczy AC_W031_BFC
 • Gdy status pętli paliwowej jest CF, autoadaptacja OBD nadal będzie aktywna
 • Dodano wsparcie dla manometrów CNG 55PP
 • Naprawiono problem połączenia z OBD w niektórych autach (w których liczba sterowników podłączonych do linii CAN jest większa niż 3)
 • Zwiększono prąd podtrzymania dla wtryskiwaczy Matrix HD344 (zgodnie z danymi producenta)
 • Dodano możliwość połączenia/rozłączenia z OBD pojazdu bezpośrednio z okna czytnika (kliknięcie w linii statusu połączenia; konfiguracja OBD w oknie „Ust. Sterownika gazu” musi mieć wartość „czytnik OBD”)
 • Dodano nową funkcję wyjścia AUX12V – sterowanie emulatorem temperatury silnika na gazie dla temperatury emulowanej silnika <= 60st.C
 • Błąd „awaria obwodu zasilania WPG” nie będzie powodował przełączenia na benzynę
 • Dodano możliwość aktywacji ciągłej pracy autokasownika błędów OBD (błędy kasują się od razu po wystąpieniu)
 • Przyspieszono automatyczne kasowanie błędów OBD po włączeniu stacyjki
 • Wymagana wersja aplikacji diagnostycznej – v0.33.x
09.03.2018
 • udostępniono autoadaptację ISA3 dla sterowników Q-box Basic oraz Q-next Basic,
 • FPE - rozwiązano problem pojawiających się w niektórych autach błędów podczas jazdy na cut-off,
 • przyspieszono przełączanie benzyna <--> gaz z aplikacji diagnostycznej, aby usprawnić ustawianie auta.
 • naprawiono problem z uruchomieniem niektórych aut, gdy źródłem sygnału obrotów są impulsy wtrysku benzyny
 • naprawiono odświeżanie dostępnych nastaw po zmianie źródła sygnału obrotów
 • naprawiono wskazanie postępu działania funkcji "autokalibracja WPG" (narastanie poziomu na centralce LED)
 • zmieniono domyślną wartość opóźnienia napełniania reduktora na 1s (było 300ms)
 • ustawienia dla funkcji "ciepły start" nie były wyświetlane w aplikacji
 • funkcja "Inteligentny Poziom Gazu" jest teraz dostępna dla manometrów (czujników poziomu gazu CNG)
 • detekcja przeciążenia wyjścia AUX12V czasem była zbyt czuła
 • dodano zapis ramki zamrożonej w przypadku wystąpienia przeciążenia wyjścia AUX12V
 • dla funkcji "ciepły start" dodano możliwość regulacji wymaganej temperatury reduktora oraz czasu wyłączenia silnika, po upłynięciu którego "ciepły start" się nie aktywuje
 • dodano mapę korekcji od obrotów i podciśnienia (Q-box Basic i Q-max Basic)
 • dodano detekcję uszkodzonych czujników temperatury reduktora (nagłe skoki temperatury) - pojawi się odpowiedni komunikat w oknie błędów
 • dodano możliwość ręcznego ustawiania dzielnika dla opcji "redukcja korekcji OBD"
 • dodano nowy typ obsługi dotrysków - ignorowanie (będą realizowane benzyną)
 • dodano automatyczne kilkukrotne ponawianie próby połączenia z OBD (rozwiązanie problemu występującego szczególnie w autach amerykańskich)
 • rozszerzono listę błędów sterownika dla których zapisywane są ramki zamrożone
 • ulepszono automatyczne uzupełnianie map docelowych korekcji OBD (teraz "zbierają się" znacznie poprawniej)
 • zmniejszono intensywność opróżniania instalacji z gazu w początkowej fazie działania funkcji "rozgrzewanie wtryskiwaczy"
 • zmieniono domyślne nastawy:
  • wymagana temperatura reduktora dla "ciepłego startu" zwiększona z 20 na 30°C
  • WPGH rosnący (był malejący)
  • poprawiono zapamiętywanie wybranych przez użytkownika pid'ów w czytniku OBD
 • poprawiono zapamiętywanie wybranych przez użytkownika pid'ów w czytniku OBD
 • dodana obsługa podwójnych wtryskiwaczy na cylinder (niektóre auta marki Nissan; dotyczy sterowników Q-max)
 • dodano domyślny kształt mnożnika (po autokalibracji) dla wtryskiwaczy AC-W02 BFC, dla silników typu standard (nie turbo)
 • udoskonalono działanie rejestratora cyfrowego (zwiększono ilość widocznych na ekranie próbek)
 • wyeliminowano przypadki niepotrzebnego zerowania obrotów przy ich obliczaniu na podstawie impulsów wtrysku benzyny (m.in. w sinikach HEMI)
 • Ograniczono efekt "przelania" silnika gazem w przypadkach zdławienia silnika przy konfiguracji obrotów obliczanych z impulsów wtrysku benzyny
 • poprawiono odczyt obrotów z impulsów wtrysku w silnikach Valvetronic (w wersji v2.8.2 zerowały się podczas cut-off)
 • poprawiono odczyt obrotów na podstawie impulsów z wałka (w wersji v2.8.2 były zaniżane o połowę)
 • Rozszerzono zakładkę informacji o samochodzie o pola: "notatka", "filtr oleju", "filtr powietrza", "filtr gazu"
 • Aktualizacja autokasownika błędów OBD - dodano kody P0440, P0153
 • Dodano język serbski
 • Aktualizacja języka węgierskiego
 • Zmieniono nazwę wskaźnika poziomu "WPGH" na "WPGH / WPL"
 • Dodano obsługę nowego WPG'a: WPGH malejący
 • poprawiono wykrywanie zapętleń wtryskiwaczy gazowych (wyeliminowano fałszywe wykrycia)
 • w niektórych autach po wyłączeniu stacyjki ECU nie usypiał się, co prowadziło do rozładowywania akumulatora (dotyczy Q-max, Q-next oraz Q-box w wykonaniu B)
 • adaptacja OBD zostaje wstrzymana przy skrajnych wartościach LTFT (z OBD) (czyli -100% lub +99.2%). Zapobiega to błędnemu zubożaniu dawki gazu w przypadkach, w których podczas OL wartość LTFT wynosi -100%, a status pętli odczytywany z OBD zmienia się na OL z opóźnieniem (nawet 2s)
 • aux12V w funkcji sterowania pompą paliwa - gdy ustawiona była polaryzacja 0V, to po wyłączeniu stacyjki pojawiało się na wyjściu 12V i niepotrzebnie zasilało podłączone urządzenie. Teraz zawsze po wył. stac. napięcie to jest zerowane (niezależnie od ustawionej polaryzacji).
 • zdławienie silnika przy obrotach z impulsów wtrysku benzyny mogło skutkować zalaniem silnika gazem (w przypadkach gdy ECU odłącza zasilanie wtryskiwaczy).
 • wyłączono mruganie centralki podczas rozpoczęcia i zakończenia procedury opróżniania ciśnienia gazu
 • dodano komunikat/zapytanie "czy wyzerować czas przełączania cylindra", który pojawia się po użyciu funkcji automatycznej zmiany sekwencji wtrysku
 • rozszerzono obszar blokady autoadaptacji na mapie korekcji od MAP, ustawiany podczas autokalibracji sterownika
 • zmieniono domyślny kształt mnożnika dla silników uturbionych dla wtryskiwaczy AC_W02 i AC_W03
 • po przywróceniu ustawień fabrycznych automatyczne uzupełnianie mapy docelowych korekcji OBD będzie wyłączone
 • dodano wsparcie dla wtryskiwaczy AC W01 BFC
 • dodano obsługę czujnika poziomu gazu CNG - T800
 • wyłączono automatyczne uzupełnianie mapy docelowych korekcji OBD podczas autokalibracji sterownika
 • zmieniono domyślny typ WPG'a na WPGH dla aktualnie produkowanych wykonań sterowników
Dodano:
 • dodana mapa dolewania benzyny w funkcji ciśnienia gazu
 • dodana funkcja umożliwiająca zmianę sekwencji wtrysku gazu (automatyczne przesunięcie w mapie sekwencji wtrysku niezależnie od ilości cylindrów i banków)
 • dodano licznik cykli pracy wtryskiwaczy gazowych (okno ustawień wtryskiwaczy)
 • dodano komunikat "brak odpowiedzi układu paliwowego lub dysze wtryskiwaczy zbyt małe", gdy podczas autokalibracji wartość mnożnika przekroczy dopuszczalne maksimum
 • dodano wykrywanie braku sygnału stacyjki gdy są impulsy obrotów
 • poprawiono działanie wyjścia AUX w funkcji sterowania zasilaniem pompy paliwa (rozruch był wydłużony)
 • w autach w których sygnał stacyjki nie zanika gdy aktywne jest połączenie z OBD, Q-Plus mógł doprowadzić do rozładowania akumulatora (nie usypiał się ani Q ani ECU silnika). Poprawiono.
 • auto-kasownik błędów OBD w niektórych autach nie kasował. Poprawiono.
 • Q-box Basic wyk.5/B0 - nie działała stacyjka z impulsów wtrysku
 • wyeliminowano zdarzające się czasem (bardzo rzadko) przypadki fałszywego wykrycia błędu czujnika ciśnienia gazu
 • wyeliminowano okazjonalnie pojawiający się błąd od ciśnienia gazu gdy użyty był reduktor KME Gold (błąd występował tylko przy ręcznym przełączaniu benzyna->gaz)
 • poprawiono wykrywanie impulsów wtrysku benzyny podczas pracy na benzynie (były przypadki że sterownik odczytywał znacznie krótsze niż były w rzeczywistości. Na gazie było OK)
 • poprawiono liczenie zużycia gazu od ostatniego tankowania (GasComputer + WPGH)
 • dodano funkcję Zimny VAG
 • dodano możliwość wyłączenia funkcji autokalibracji WPG
 • dodano obsługę wtryskiwaczy Lovato JLP4
 • dodano komunikaty informujące o poprawności doboru dysz wtryskiwaczy (OK / za małe / za duże) pojawiające się po skończeniu autokalibracji
 • zmodyfikowano algorytm podgrzewania wtryskiwaczy w celu zmniejszenia wpływu działania tej funkcji na pracę silnika
 • zmniejszono częstotliwość występowania problemu połączenia ze sterownikiem
 • funkcja automatycznego przypisania wtryskiwaczy do banków czasem bardzo szybko kończyła działanie i przypisywała wszystkie wtryskiwacze do banku 1
 • poprawiono obliczanie czasu od ostatniego połączenia z aplikacją diagnostyczną
 • FPE - w przypadkach gdy podczas kalibracji emulatora występowało przełączenie na gaz a wcześniej nie była przeprowadzona autokalibracja sterownika, silnik gasł. Teraz kalibracja zostaje przerwana i wyświetlony zostaje odpowiedni komunikat.
 • minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.21.x
 • wyeliminowano sporadycznie występujący problem nie mierzenia wartości analogowych na benzynie (po przełączeniu na gaz było ok; wyłączenie i włączenie stacyjki rozwiązywało problem)
 • zmieniono czas rozpoczęcia sygnalizacji zbliżającego się przeglądu czasowego: z 1 do 2 tygodni.
 • dodano obsługę sterowników STAG-300 QMAX BASIC
 • naprawiono funkcję "podwajanie impulsów"
 • naprawiono okazjonalnie występujący problem opóźnionego zamknięcia elektrozaworu (przy obrotach z impulsów wtrysku, jeśli zgaśnięcie silnika następowało podczas cut-off)
 • wykrycie odwrotnie podłączonego emulatora wtryskiwacza benzynowego generuje komunikat zamiast błędu
 • Dodana funkcję "inteligentny wskaźnik poziomu gazu"
 • Dodano nowe błędy i komunikaty (dotyczy QNEXT/QMAX oraz nowych QBOX w wykonaniu B)
  - Przerwa w obwodzie czujnika podciśnienia kolektora
  - Zwarcie w obwodzie czujnika podciśnienia kolektora
  - Brak impulsów wtrysku benzyny
  - Brak sygnału obrotów
 • Poprawiono wskazanie gazu zapobiegające naprzemiennemu zapalaniu i gaszeniu diod LED na przełączniku
 • Modyfikacja funkcji emulatora ciśnienia paliwa (FPE) pod kątem pojazdów marki Jaguar (dotyczy QMAX)
 • Udoskonalono funkcję akwizycji docelowych map korekcji (dotyczy sterowników QBOX/QNEXT/QMAX Plus)
 • Dodano funkcję "wypalanie gazu / wymiana filtrów" (Dostępne w "Diagnostyka/serwis", dotyczy sterowników wyposażonych wyjście AUX_12V skonfigurowane jako "tylny elektrozawór")
 • Dodano historię automatycznie kasowanych błędów OBD (dotyczy sterowników QBOX/QNEXT/QMAX Plus)
 • Dodano możliwość włączenia sygnalizacji dźwiękowej przy spadku wyświetlanego poziomu gazu na przełączniku
 • Nowy typ wtryskiwacza "wysoko-rezystancyjny" dostępny na liście wtryskiwaczy
 • Poprawka związana z zasilaniem PS'a. Było wyłączane gdy wyłączona była centralka (czyli podczas pracy na benzynie) [dotyczy tylko w Q-box Basic w wykonaniu B]
 • Domyślny próg obcinania dotrysków zmieniono na 0ms
 • Rozwiązano problem niepoprawnego działania WPGH w Q-box Basic wyk.5/B0 przy napięciu z akumulatora poniżej 12V
 • Dodano wykrywanie błędów czujnika ciśnienia gazu (zwarcie / przerwa) /dotyczy QBOX BASIC od wykonania 5/B0, QBOX PLUS od wykonania 3/B0 oraz wszystkich QMAX i QNEXT/.
 • Dodana możliwość niepodłączenia czujnika temperatury reduktora (kraje z ciepłym klimatem).
 • Dodana możliwość zmiany nazwy i hasła podłączonego modułu BT.
 • Dodana sygnalizacja dźwiękowa pozostawionego modułu BT (trzy długie sygnały) – Funkcja ma zadanie zapobiegać pozostawianiu interfejsu Bluetooth przez instalatorów autogaz w samochodach klienta.
 • Dodano zamykanie elektrozaworu jeśli temperatura reduktora spadnie poniżej 10°C.
 • Diagnostyka elementów wykonawczych - wtryskiwacze i elektrozawór są również testowane przez sterownik (nie jest to już test wyłącznie organoleptyczny).
 • Valvetronic - po autokalibracji cały wiersz wolnych obrotów mapy korekcji obroty-MAP zostanie wyłączony z adaptacji (OBD/ISA3).
 • Dodano mechanizm zapobiegający wyłączaniu parametrów OBD potrzebnych podczas adaptacji ISA3 po resecie sterownika.
 • ISA3 - w przypadku 2-bankowego silnika i włączonej adaptacji w OL, parametr "Współczynnik lambda" dla drugiego banku jest dodawany automatycznie.
 • Rozwiązano problem szarpania w niektórych autach (np. Audi z silnikiem 2.4l).
 • Naprawiony problem błędnej sygnalizacji błędu podłączenia emulatora.
 • Rozwiązany problem z "zamarzającymi" odczytami parametrów OBD występujący w niektórych pojazdach z interfejsami K-Line (ISO-14230 i ISO-9141).
 • Poprawione obliczanie czasów pracy na gazie / benzynie od ostatniego połączenia z aplikacją (GasComputer nie powodują restartu liczników czasu pracy).
 • Minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.19.x.
 • Poprawka umożliwiająca przejście modułu Bluetooth do trybu niskiego poboru energii przy wyłączonej stacyjce.
 • Dodano możliwość ręcznego wybrania interfejsu OBD
 • Dodana obsługa wyjścia sterującego AUX_12V (nowa właściwość sprzętowa dostępna w QMAX PLUS, QNEXT PLUS, QBOX PLUS wyk.3/B0)
 • Nowa funkcja "Przełączaj przy odciążonym silniku" (przydatna w przypadku zmiany sekwencji wtrysku, łagodzi skutki przełączania paliw)
 • Rozszerzenie emulatora FPE - poprawiona obsługa emulacji podczas cut-off oraz dodana emulacja dla regulatorów o stałym ciśnieniu benzyny (QMAX PLUS)
 • Usprawnienie emulatora FLE (QMAX PLUS, QNEXT PLUS, QBOX PLUS wyk.3/B0)
 • Adaptacja OBD / ISA3 - poprawiono funkcję automatycznego wyboru pid'ów OBD potrzebnych dla adaptacji
 • Rozszerzono czytnik OBD do 7 parametrów jednocześnie (przydatne przy adaptacji OBD w autach z 2 bankami)
 • Dodana możliwość ustawienia dodatkowego czasu przeglądu - według daty
 • poprawiono obliczanie obrotów na podstawie impulsów wtrysku w silnikach Valvetronic (potrafiły "zamarzać")
 • poprawka zapobiegająca błędnemu dezaktywowaniu mapy korekcji od obrotów oraz od temperatury gazu
 • dodana obsługa wtryskiwaczy DymcoBlack
 • zwiększono maksymalne dopuszczalne obroty dla autokalibracji (1150 --> 1300)
 • w silnikach Wankla po uruchomieniu, jeśli pracowały tylko dwa "cylindry" to centralka "mrugała", sygnalizując że jest w fazie zmiany paliwa
 • test przepływu wtryskiwaczy - dodany warunek: "silnik musi być wygrzany"
 • poprawione obliczanie opóźnienia rozpoczęcia wtrysku gazu (czasem niepotrzebnie był opóźniany, co mogło prowadzić do poszarpywania w niektórych silnikach)
 • ISA3 - czasem mogło się zdarzyć, że ISA3 wymuszała pracę na benzynie pomimo zimnego silnika.
 • czas pracy sterownika "na benzynie" i "na gazie" były nadpisywane przy wczytywaniu ustawień z pliku.
 • dodana funkcja "test przepływu wtryskiwaczy" (automatycznie szacuje korekcje przepływu dla wtryskiwaczy);
 • dodana funkcja automatycznego przypisania wtryskiwaczy gazowych do banków (Q-MAX Plus);
 • dodana funkcja cyfrowego rejestratora sygnałów;
 • dodana funkcja automatycznego utworzenia mapy powiązań kanałów benzynowych z gazowymi;
 • dodano obsługę emulatora ciśnienia paliwa FPE (Q-max Plus);
 • dodano funkcję "redukcja korekcji" (Q-plus, adaptacja OBD);
 • wyeliminowano problemy z łącznością z OBD (ISO 14230 oraz CAN) w niektórych samochodach (Q-plus);
 • rozwiązano problem z zanikaniem obrotów podczas Cut-off w silnikach typu Valvetronic;
 • odczyt obrotów z impulsów wtrysku benzyny - zwiększono odporność na zakłócenia / dotryski, usprawniono filtr;
 • timer przeglądu będzie również pokazywał ile czasu minęło od zaplanowanego przeglądu (w minutach jazdy na gazie)
 • udoskonalono procedurę zbierania mapy docelowych korekcji OBD (QBOX PLUS)
 • wyeliminowano pojawiający się po każdym resecie komunikat "nowe nastawy"
 • wyeliminowano niepotrzebnie pojawiający się w niektórych przypadkach komunikat "niestabilny sygnał stacyjki"
Zmiany wspólne (Q-Box PLUS i Q-Box BASIC)
 • dodano funkcję "nakładanie paliw" (dotyczy momentu przełączania z benzyny na gaz)
 • dodano obsługę wskaźnika poziomu gazu "WPG 20k Malejący"
 • dodano obsługę wtryskiwacza Valtek30 1R
 • dodano obsługę wtryskiwacza Valtek30 2R (plastikowa listwa)
 • dodano obsługę wtryskiwacza AEB I-PLUS (aluminiowa i plastikowa listwa)
 • dodana funkcja diagnostyczna - test centralki LED
 • dodano komunikat informujący o braku podłączenia stacyjki (gdy są impulsy wtrysku benzyny)
 • dodano komunikat informujący o niestabilnym sygnale stacyjki (wykrywane są krótkie zaniki napięcia których nie widać w aplikacji diagnostycznej, a powodują przełączenie na benzynę. Przyczyna jest często trudna do znalezienia)
 • udostępniono do odczytu (dla użytkownika) temperaturę emulowaną silnika
 • poprawiono algorytm autokalibracji w celu wyeliminowania problemów z jej ukończeniem
 • poprawiono odczyt obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny podczas Cut-off, w silnikach typu valvetronic
 • poprawiono obliczanie obciążenia silnika w przypadku silników o mniejszej liczbie cylindrów niż wspiera sterownik
 • sygnalizacja dźwiękowa wymaganego przeglądu rozpocznie się gdy do przeglądu zostanie już tylko 10% ustawionego czasu.
 • dodano liczenie czasu pracy na gazie i na benzynie od ostatniego połączenia z aplikacją AC STAG
 • dodana nastawa "wyłączaj elektrozawór" - przydatne gdy podłączony jest moduł TAP
Zmiany Q-Box PLUS
 • dodano autoadaptację OBD
 • dodano możliwość automatycznego kasowania wybranych błędów OBD
 • dodano automatyczną aktywację wymaganych parametrów OBD, w zależności od wybranej auto-adaptacji (ISA3 / OBD)
 • auto-adaptacja ISA3 / OBD zostanie wstrzymana jeśli status pętli paliwowej to OF
 • auto-adaptacja ISA3 / OBD w OL nie wymaga podłączenia sondy lambda, jeśli jest dostępna w parametrach czytnika OBD (jeśli w samochodzie jest napięciowa, zalecane jest jej podłączenie)
 • usprawniono działanie auto-adaptacji ISA3 w pętli otwartej
 • zmniejszono czułość adaptacji ISA3 na wolnych obrotach
 • dodano automatyczne blokowanie punktu wolnych obrotów na mapie korekcji od MAP (podczas autokalibracji)
 • rozwiązano problem z aktualizacją centralki Led400/401
 • przekroczenie obrotów przełączania na gaz sprawdzane jest dopiero po spełnieniu wszystkich warunków (tak było do tej pory) ORAZ po upłynięciu czasu przełączania na gaz (nastawa),
 • poprawiono początkowy pomiar poziomu gazu ze wskaźnika WPGH (po włączeniu stacyjki),
 • dodano przywracanie domyślnych korekcji wtryskiwaczy (przepływu i otwarcia) po autokalibracji
 • dodano obsługę wtryskiwacza AC-W02
 • dodano wsparcie dla czujnika temperatury 10kR
 • dodano obsługę wtryskiwaczy:
  - IG1 Rail 2R
  - IG3 Rail 2R
  - IG5 Rail 2R
 • dodano możliwość rozpoczęcia autokalibracji z aktualnego mnożnika
 • ułatwiono i przyspieszono zbieranie map czasów wtrysku B/G
 • dostosowano odczyt obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny do silników półsekwencyjnych (w niektórych silnikach obroty były zaniżane o połowę)
 • dostosowano działanie inteligentnej obsługi dotrysków do silników półsekwencyjnych
 • poprawiono przełączanie na gaz po przekroczeniu obrotów "Próg przełączania"
 • po autokalibracji będzie następowało przywrócenie nastaw domyślnych grupy "Udział benzyny"
Tylko Q-BOX PLUS
 • gdy włączona jest adaptacja ISA2, funkcja autodopasowanie mnożnika staje się nieaktywna
 • poprawiony problem z kasowaniem błędów OBD w silnikach z interfejsem ISO-9141
 • dodana możliwość ręcznej korekcji czasu otwarcia-zamknięcia wtryskiwaczy gazowych
 • dodana obsługa wtryskiwacza Tomasetto IT01
 • dodana możliwość zablokowania pracy na gazie, gdy jest czas na przegląd
 • dodano wykrywanie zwarcia / przerwy w obwodzie czujnika temperatury reduktora i gazu
 • poprawiona funkcja autokalibracji dla silników, w których na biegu jałowym występują dotryski
 • funkcja "ciepły start" aktywuje się (gdy spełnione są warunki) przy każdym uruchomieniu silnika, nawet jak nie była wyłączana stacyjka (wcześniej aktywowała się tylko jednokrotnie po włączeniu stacyjki)
 • funkcja "ciepły start" nie działała, gdy nastawa "min obroty na gazie" ustawiona była na 0
 • dodanie sygnalizacji dźwiękowej przejścia na gaz w przypadku "wystąpienia" ciepłego startu
 • chwilowe przekroczenie obrotów "Obroty przełączania" powoduje przejście na gaz (wcześniej te obroty musiały być przekroczone przez pewien czas)
 • jeśli po aktualizacji firmware sterownika doszły nowe nastawy, zasygnalizowane to będzie komunikatem "Nowe nastawy" (wcześniej sterownik rejestrował błąd "Błąd nastaw")
 • poprawione obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny dla silników półsekwencyjnych
 • zmieniono reakcję sterownika na błąd napięcia zasilania - "ciche" przełączenie cylindrów na benzynę, nie przechodzi do trybu "awaria" i nie sygnalizuje dźwiękiem
 • zmodyfikowane charakterystyki temperaturowe wtryskiwaczy (UWAGA -konieczne jest ponowne ustawienie mapy mnożnika)
 • zaktualizowane domyślne kształty mnożników po autokalibracji, dla wszystkich wtryskiwaczy
 • dodano wsparcie dla wtryskiwacza Valtek30 2R
 • dodane czujniki poziomu gazu:
  - 90R
  - WPG2
  - WPG4
  - AEB 806 (CNG)
  - TAA MSG352370 (CNG)
  - AXIS (CNG)
  - AC-5V (CNG)
  - AC-12V (CNG)
  - ESIGAS (CNG)
  - ROCHESTER
 • dodana funkcja "zubożanie na zimnym silniku"
 • dodana obsługa silników typu Valvetronic
 • dodana funkcja wypełniania układu gazem od razu po włączeniu stacyjki (przydatne np. w przypadku instalacji CNG, gdy manometr jest za elektrozaworem, a chcemy aby poziom gazu był od razu po włączeniu stacyjki zmierzony i wyświetlony poprawnie) /Ust. zaawansowane -> Wstępne napełnienie układu /
 • dodana możliwość dźwiękowej sygnalizacji przejścia na gaz / Ust. sterownika gazu -> Dźwięk przełącz. na gaz /
 • po wykonaniu funkcji "automatyczne dopasowanie mnożnika", mapa gazowa zostanie skasowana
 • usprawnione obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny
 • wyeliminowany okazjonalny problem z zapalającymi się kontrolkami oleju oraz/lub CheckEngine po wyłączeniu stacyjki (dotyczy niektórych samochodów, przeznaczonych głównie na rynek azjatycki, choć zdarzają się też takie w Europie)
 • poprawiono wyświetlanie początkowego poziomu gazu (po włączeniu stacyjki)
 • dźwięk "przegląd" odtwarzany jest teraz po włączeniu stacyjki (wcześniej był po wyłączeniu)
 • dodana funkcja "udział benzyny"
 • dodana funkcja "automatyczne dopasowanie mnożnika"
 • dodana inteligentna obsługa dotrysków (nastawa) - ta funkcja eliminuje potrzebę funkcji "zubożanie mazda" znanej ze sterowników stag300
 • poprawiono obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny, dodano nastawę "min. czas impulsu", usprawniono filtr obrotów
 • poprawiono obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny dla silników z jednoczesnym (full group) wtryskiem benzyny
 • przyspieszono wykrywanie zaniku obrotów
 • zmieniono interpretację nastawy "liczba impulsów na obrót" - teraz jest to obrót wałka (był obrót silnika)
 • poprawiono błędnie odczytywaną wartość korekcji z mapy obroty-wtrysk dla punktu pracy leżącego poza zakresem tej mapy
 • poprawiono obliczanie obciążenia silnika przy występowaniu dotrysków
 • poprawiono charakterystyki temperaturowe wtryskiwaczy AC_W01, Hana Black, Hana Green, RegRailSL
 • poprawiono uruchamianie w trybie awaryjnym
 • poprawiono działanie funkcji "ciepły start"
 • zwiększono dokładność zbierania map czasów wtrysku B/G (Uwaga - mapy zebrane w starszej wersji firmware zostaną utracone)
 • zmodyfikowano algorytm podgrzewania wtryskiwaczy
 • dodano wykrywanie błędów zasilania elektrozaworów, wtryskiwaczy i peryferiów
 • w niektórych sytuacjach dotryski benzyny powodowały błędne wyświetlanie czasów wtrysku gazu (ale sterowanie było poprawne)
 • po skasowaniu mapy korekcji obroty-wtrysk przyciskiem "Kasuj" w aplikacji, mapa nie była zapisywana do eprom'u
 • dodano opóźnienie powrotu na gaz w przypadku, gdy z jakiegoś powodu cylindry przełączą się na benzynę (np. przekroczone obroty, spadek temperatury gazu lub reduktora)
 • poprawiono charakterystyki temperaturowe wtryskiwaczy HanaRed i Valtek30
 • wyeliminowano pojawiające się czasem fałszywe błędy wtryskiwaczy
 • wyeliminowano pojawiający się czasem komunikat "Komunikat wewnętrzny: 6"
 • obniżono początkowy mnożnik podczas autokalibracji dla paliwa LPG i CNG
 • dodany nowy typ czujnika temperatury reduktora (CT-10k)
 • przywrócenie ustawień fabrycznych skutkuje przełączeniem na benzynę
 • naprawione wczytywanie map 3d benzynowej i gazowej z pliku ustawień
 • rozszerzono zakres podciśnienia kolektora (na mapach) dla silników TURBO
 • funkcję „wymuszony gaz” (uruchomienie awaryjne) można teraz aktywować również gdy sterownik jest w trybie „oczekiwanie na gaz”
 • obniżona minimalna temperatura gazu (z 15 do 10°C) oraz reduktora (z 30 do 20°C), przy jakiej może się aktywować funkcja „ciepły start”
 • dodana możliwość ustawienia górnego progu temperatury reduktora dla aktywacji funkcji podgrzewania wtryskiwaczy
 • szybsze przełączanie benzyna à gaz, jeśli silnik już pracował na gazie
 • dodana automatyczna kalibracja wskaźnika poziomu gazu
 • dodane informacje o samochodzie i instalacji gazowej
 • domyślne opóźnienie cylindra zmniejszone z 500ms do 200ms
 • dokładniejsze opisy stanów / problemów podczas autokalibracji
 • wyłączenie wszystkich cylindrów (ikonki wtryskiwaczy w aplikacji) spowoduje wyłączenie elektrozaworu

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.