STAG 200 GoFast

 • rozwiązano problemy związane z zawieszaniem się centralki LED

 

 • Zmieniono logikę wykrywania błędu „brak czujnika ciśnienia gazu”. Błąd pojawia się również gdy ciśnienie gazu przekracza zakres pomiarowy czujnika. Teraz przekroczenie zakresu musi trwać przynajmniej 3s i to podczas pracy na gazie, dzięki czemu jest szansa że ciśnienie spadnie.

 

 • Dodano obsługę wtryskiwaczy AC W031 BFC.
 • Zredukowano liczbę fałszywych błędów od niskiego napięcia zasilania
 • Dioda „SERVICE” na centralce nie będzie zapalana dla błędu od niskiego ciśnienia gazu
 • Poprawki związane z „zawieszającą się” centralką
 • W celach bezpieczeństwa wyłączono pracę na gazie gdy zapętlone są wtryskiwacze benzynowe a źródłem obrotów są impulsy wtrysku benzyny. Jeśli taka sytuacja wystąpi, sterownik przełączy na benzynę oraz wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Sterownik nie posiadający dedykowanego wejścia sygnału obrotów powinien być zastąpiony, ewentualnie trzeba będzie zaakceptować pracę na benzynie podczas zapętleń
 • Przy błędzie od niskiego ciśnienia gazu, sterownik nie zapamiętywał rodzaju paliwa wybranego przez użytkownika, czyli jeśli ktoś przełączył na benzynę, przy kolejnym uruchomieniu silnika sterownik znowu przechodził do trybu „AUTO”.
 • Minimalna wymagana wersja aplikacji to v0.29

 

 • minimalna wymagana wersja aplikacji to v0.27
 • przełączanie benzyna <-> gaz z aplikacji diagnostycznej ignoruje opóźnienie napełniania oraz opóźnienie cylindra, aby przełączanie następowało szybciej. Ma to ułatwić kalibrację auta.
 • Poprawiono filtrację sygnału stacyjki – wyeliminowano wpływ krótkich impulsów zakłócających
 • Dodana obsługa diody CheckEngine w centralkach ją posiadających
 • Zmodyfikowano sterowanie wtryskiwaczami Matrix HD344, na podstawie danych producenta
 • Przy przełączaniu na gaz mógł czasem niepotrzebnie wyskoczyć błąd napięcia elektrozaworu
 • Błąd „Awaria obwodu zasilania WPG” będzie sygnalizowany, ale nie będzie powodował przejścia do stanu AWARIA (nadal możliwa będzie jazda na gazie)

 

 • dodano nowy firmware 1.3.2
 • dodano możliwość wyboru źródła obrotów
 • dodano nowy WPG T800
 • dodano WPGH/WPL malejący
 • dodano obsługę modułu Bluetooth Next2
 • dodano obsługę czujników WPG Digi5V i Digi12V
12.07.2016
 • dodano mapę dolewania benzyny w funkcji obrotów i czasu wtrysku benzyny
 • dodano mapę dolewania benzyny w funkcji ciśnienia gazu
 • wyeliminowano okazjonalnie (bardzo bardzo rzadko) występujący problem nie mierzenia wartości analogowych (prawdopodobnie tylko na benzynie)
 • zmieniono czas rozpoczęcia sygnalizacji zbliżającego się przeglądu czasowego (był 1 tydzień, teraz są 2 tygodnie)
 • poprawione parametry sterowania wtryskiwaczami Matrix HD344
 • poprawione obliczanie czasów pracy na PB/LPG od ostatniego połączenia
 • dodano zamykanie elektrozaworu jeśli temperatura reduktora spadnie poniżej 10st.C
 • wyeliminowano okazjonalnie pojawiające się szarpanie przy wysokich obciążeniach (gdy MAP przekraczał 100kPa, lub 250kPa dla silników z turbo)
 • dodano wykrywanie braku impulsów wtrysku benzyny, jeśli są obroty (generuje KOMUNIKAT)
 • dodano wykrywanie braku sygnału obrotów, jeśli są impulsy wtrysku benzyny (generuje KOMUNIKAT)
 • domyślny próg obcinania dotrysków zmieniono na 0ms
 • dodano histerezę poziomu gazu, aby wyświetlany poziom nie zmieniał się gdy odczyt z WPG'a oscyluje wokół ustawionej wartości progowej (histereza jest nieaktywna gdy aktywne jest połączenie z aplikacją)
 • dodana obsługa wtryskiwaczy wysoko-rezystancyjnych
 • dodana obsługa wtryskiwaczy Lovato JLP4
 • w specyficznych przypadkach zgaśnięcie silnika podczas cut-off mogło prowadzić do sytuacji, że elektrozawór nie był zamykany
 • naprawiono funkcję "podwajanie impulsów"
 • dodano funkcję przeglądu instalacji według ustawionej daty
 • dodano wykrywanie zwarcia czujnika ciśnienia gazu (generuje BŁĄD)
 • diagnostyka - elektrozawór i wtryskiwacze są również testowane software'owo
 • naprawione wyłączanie modułu BT po wyłączeniu stacyjki
 • dodano możliwość niepodłączenia temperatury reduktora (funkcja przełączania na gaz realizowana jest na podstawie wbudowanego algorytmu). Nastawa "Temperatura przełączania" nadal odgrywa rolę.
 • minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.5
 • dodano funkcję przeglądu instalacji według ustawionej daty
 • dodano wykrywanie zwarcia czujnika ciśnienia gazu (generuje BŁĄD)
 • diagnostyka - elektrozawór i wtryskiwacze są również testowane software'owo
 • naprawione wyłączanie modułu BT po wyłączeniu stacyjki
 • dodano możliwość niepodłączenia temperatury reduktora (funkcja przełączania na gaz realizowana jest na podstawie wbudowanego algorytmu). Nastawa "Temperatura przełączania" nadal odgrywa rolę.
 • minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.5
 • usprawniono algorytm obliczania obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny, zmodyfikowano działanie filtra
 • poprawiono pomiar czasów wtrysku benzyny w silnikach typu fullGrupa
 • naprawiony problem "świecących kontrolek" po wyłączeniu stacyjki (występował w niektórych samochodach)
 • usunięto fałszywe komunikaty "niestabilny sygnał stacyjki"
 • timer przeglądu będzie również pokazywał ile czasu minęło od zaplanowanego przeglądu (w minutach jazdy na gazie)
 • w silnikach Wankla po uruchomieniu, jeśli pracowały tylko dwa "cylindry" to centralka "mrugała", sygnalizując że jest w fazie zmiany paliwa
 • w przypadku silników Wankla dolewanie benzyny mogło nie działać gdy silnik pracował na dwóch "cylindrach" (dot. GoFast Titan)
 • czasy pracy sterownika na benzynie i gazie były nadpisywane przy wczytywaniu nastaw. Zablokowano.
Dodano:
 • wykrywanie braku podłączenia stacyjki, gdy są impulsy wtrysku benzyny (komunikat)
 • wykrywanie niestabilnego sygnału stacyjki (komunikat)
Zmiany:
 • poprawiono działanie autokalibracji WPGH
 • naprawiono wznawianie aktualizacji centralki po nieudanej próbie
 • zmieniono domyślne progi WPGH
 • poprawiono obliczanie obrotów dla silników półsekwencyjnych (były czasem zaniżane o połowę)
 • maksymalne dopuszczalne obroty podczas autokalibracji podwyższono do 1300
Dodano: Dodano:
 • funkcję diagnostyczną - test centralki LED
 • wsparcie dla wtryskiwaczy (komunikat):
  - AEB I-PLUS (aluminiowa i plastikowa listwa)
  - Valtek30 2R (plastikowa listwa)
Zmiany:
 • zmieniono domyślny próg obcinania dotrysków na 1.1ms
 • zablokowano zbieranie map B/G dla silników typu Valvetronic
 • poprawiono wykrywanie cut-off'a w silnikach typu Valvetronic
 • rozbudowano mapę korekcji od obrotów do postaci 3-wymiarowej (takiej jak w Q-box)
 • dodana możliwość wyboru alternatywnego pinu stacyjki
 • dodana obsługa czujnika temperatury gazu 10k
 • dodano nowe typy wskaźników poziomu gazu:
  - WPG 50k rosnący
  - WPG 50k malejący
  - WPG 90R rosnący (tylko wariant 2)
  - WPG 90R malejący (tylko wariant 2)
 • dodano nowe wtryskiwacze:
  - Valtek30 2R
  - IG1 2R
  - IG3 2R
  - IG5 2R
 • błąd napięcia zasilania wymusi przełączenie na gaz, ale gdy tylko napięcie wzrośnie, sterownik wróci na benzynę, a błąd zniknie z listy błędów
 • wysokość mnożnika w wyniku autokalibracji jest teraz niezależna od temperatury gazu
 • zaktualizowane domyślne kształty mnożników dla wszystkich wtryskiwaczy
 • zaktualizowane charakterystyki temperaturowe i ciśnieniowe wszystkich wtryskiwaczy
 • modyfikacja funkcji "ciepły start" pod kątem lepszego działania w samochodach z funkcją start-stop oraz hybrydowych
 • maksymalne obroty podczas autokalibracji zwiększone do 1100
 • ułatwiono i przyspieszono zbieranie map B/G
 • wyłączono opcję "sonda lambda napięciowa odwrócona" z obydwu wariantów GoFast.
 • poprawiono obliczanie obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny w silnikach półsekwencyjnych (w niektórych samochodach były dwukrotnie wyższe)
 • poprawiono wykrywanie dotrysków w silnikach półsekwencyjnych
 • sterownik nie usypiał się jeśli uprzednio był połączony z aplikacją
 • poprawiono działanie nastawy "obroty przełączania"
 • czasem (szczególnie przy sterowaniu typu fullGroup) mogło się zdarzyć, że wtryskiwacz gazowy się nie wyłączał aż do następnego wtrysku benzyny
 • uaktualniona lista wspieranych typów WPG'ów:
  - TAA MSG352370
  - AXIS
  - AC-5V
  - AC-12V
  - ESIGAS
  - WPG4
 • dodana możliwość ustawienia mnożnika początkowego, od którego rozpocznie się procedura autokalibracji
 • dodana obsługa wtryskiwacza Tomasetto IT01
 • dodano domyślne kształty mnożników (po autokalibracji), dla wtryskiwaczy:
  - MagicJet
  - Valtek30 2R
  - Hana2000 Blue
  - Matrix HD344
  - Matrix HD544
  - Tomasetto IT01
 • zaktualizowano domyślne kształty mnożników (po autokalibracji) dla pozostałych wtryskiwaczy
 • poprawiona funkcja autokalibracji dla silników, w których na biegu jałowym występują dotryski
 • dodano funkcję automatycznego doboru współczynnika skalowania obrotów odczytywanych z impulsów wtrysku w silnikach półsekwencyjnych (podczas autokalibracji)

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.