STAG 200 GoFast

 • minimalna wymagana wersja aplikacji to v0.27
 • przełączanie benzyna <-> gaz z aplikacji diagnostycznej ignoruje opóźnienie napełniania oraz opóźnienie cylindra, aby przełączanie następowało szybciej. Ma to ułatwić kalibrację auta.
 • Poprawiono filtrację sygnału stacyjki – wyeliminowano wpływ krótkich impulsów zakłócających
 • Dodana obsługa diody CheckEngine w centralkach ją posiadających
 • Zmodyfikowano sterowanie wtryskiwaczami Matrix HD344, na podstawie danych producenta
 • Przy przełączaniu na gaz mógł czasem niepotrzebnie wyskoczyć błąd napięcia elektrozaworu
 • Błąd „Awaria obwodu zasilania WPG” będzie sygnalizowany, ale nie będzie powodował przejścia do stanu AWARIA (nadal możliwa będzie jazda na gazie)

 

 • dodano nowy firmware 1.3.2
 • dodano możliwość wyboru źródła obrotów
 • dodano nowy WPG T800
 • dodano WPGH/WPL malejący
 • dodano obsługę modułu Bluetooth Next2
 • dodano obsługę czujników WPG Digi5V i Digi12V
12.07.2016
 • dodano mapę dolewania benzyny w funkcji obrotów i czasu wtrysku benzyny
 • dodano mapę dolewania benzyny w funkcji ciśnienia gazu
 • wyeliminowano okazjonalnie (bardzo bardzo rzadko) występujący problem nie mierzenia wartości analogowych (prawdopodobnie tylko na benzynie)
 • zmieniono czas rozpoczęcia sygnalizacji zbliżającego się przeglądu czasowego (był 1 tydzień, teraz są 2 tygodnie)
 • poprawione parametry sterowania wtryskiwaczami Matrix HD344
 • poprawione obliczanie czasów pracy na PB/LPG od ostatniego połączenia
 • dodano zamykanie elektrozaworu jeśli temperatura reduktora spadnie poniżej 10st.C
 • wyeliminowano okazjonalnie pojawiające się szarpanie przy wysokich obciążeniach (gdy MAP przekraczał 100kPa, lub 250kPa dla silników z turbo)
 • dodano wykrywanie braku impulsów wtrysku benzyny, jeśli są obroty (generuje KOMUNIKAT)
 • dodano wykrywanie braku sygnału obrotów, jeśli są impulsy wtrysku benzyny (generuje KOMUNIKAT)
 • domyślny próg obcinania dotrysków zmieniono na 0ms
 • dodano histerezę poziomu gazu, aby wyświetlany poziom nie zmieniał się gdy odczyt z WPG'a oscyluje wokół ustawionej wartości progowej (histereza jest nieaktywna gdy aktywne jest połączenie z aplikacją)
 • dodana obsługa wtryskiwaczy wysoko-rezystancyjnych
 • dodana obsługa wtryskiwaczy Lovato JLP4
 • w specyficznych przypadkach zgaśnięcie silnika podczas cut-off mogło prowadzić do sytuacji, że elektrozawór nie był zamykany
 • naprawiono funkcję "podwajanie impulsów"
 • dodano funkcję przeglądu instalacji według ustawionej daty
 • dodano wykrywanie zwarcia czujnika ciśnienia gazu (generuje BŁĄD)
 • diagnostyka - elektrozawór i wtryskiwacze są również testowane software'owo
 • naprawione wyłączanie modułu BT po wyłączeniu stacyjki
 • dodano możliwość niepodłączenia temperatury reduktora (funkcja przełączania na gaz realizowana jest na podstawie wbudowanego algorytmu). Nastawa "Temperatura przełączania" nadal odgrywa rolę.
 • minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.5
 • dodano funkcję przeglądu instalacji według ustawionej daty
 • dodano wykrywanie zwarcia czujnika ciśnienia gazu (generuje BŁĄD)
 • diagnostyka - elektrozawór i wtryskiwacze są również testowane software'owo
 • naprawione wyłączanie modułu BT po wyłączeniu stacyjki
 • dodano możliwość niepodłączenia temperatury reduktora (funkcja przełączania na gaz realizowana jest na podstawie wbudowanego algorytmu). Nastawa "Temperatura przełączania" nadal odgrywa rolę.
 • minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.5
 • usprawniono algorytm obliczania obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny, zmodyfikowano działanie filtra
 • poprawiono pomiar czasów wtrysku benzyny w silnikach typu fullGrupa
 • naprawiony problem "świecących kontrolek" po wyłączeniu stacyjki (występował w niektórych samochodach)
 • usunięto fałszywe komunikaty "niestabilny sygnał stacyjki"
 • timer przeglądu będzie również pokazywał ile czasu minęło od zaplanowanego przeglądu (w minutach jazdy na gazie)
 • w silnikach Wankla po uruchomieniu, jeśli pracowały tylko dwa "cylindry" to centralka "mrugała", sygnalizując że jest w fazie zmiany paliwa
 • w przypadku silników Wankla dolewanie benzyny mogło nie działać gdy silnik pracował na dwóch "cylindrach" (dot. GoFast Titan)
 • czasy pracy sterownika na benzynie i gazie były nadpisywane przy wczytywaniu nastaw. Zablokowano.
Dodano:
 • wykrywanie braku podłączenia stacyjki, gdy są impulsy wtrysku benzyny (komunikat)
 • wykrywanie niestabilnego sygnału stacyjki (komunikat)
Zmiany:
 • poprawiono działanie autokalibracji WPGH
 • naprawiono wznawianie aktualizacji centralki po nieudanej próbie
 • zmieniono domyślne progi WPGH
 • poprawiono obliczanie obrotów dla silników półsekwencyjnych (były czasem zaniżane o połowę)
 • maksymalne dopuszczalne obroty podczas autokalibracji podwyższono do 1300
Dodano: Dodano:
 • funkcję diagnostyczną - test centralki LED
 • wsparcie dla wtryskiwaczy (komunikat):
  - AEB I-PLUS (aluminiowa i plastikowa listwa)
  - Valtek30 2R (plastikowa listwa)
Zmiany:
 • zmieniono domyślny próg obcinania dotrysków na 1.1ms
 • zablokowano zbieranie map B/G dla silników typu Valvetronic
 • poprawiono wykrywanie cut-off'a w silnikach typu Valvetronic
 • rozbudowano mapę korekcji od obrotów do postaci 3-wymiarowej (takiej jak w Q-box)
 • dodana możliwość wyboru alternatywnego pinu stacyjki
 • dodana obsługa czujnika temperatury gazu 10k
 • dodano nowe typy wskaźników poziomu gazu:
  - WPG 50k rosnący
  - WPG 50k malejący
  - WPG 90R rosnący (tylko wariant 2)
  - WPG 90R malejący (tylko wariant 2)
 • dodano nowe wtryskiwacze:
  - Valtek30 2R
  - IG1 2R
  - IG3 2R
  - IG5 2R
 • błąd napięcia zasilania wymusi przełączenie na gaz, ale gdy tylko napięcie wzrośnie, sterownik wróci na benzynę, a błąd zniknie z listy błędów
 • wysokość mnożnika w wyniku autokalibracji jest teraz niezależna od temperatury gazu
 • zaktualizowane domyślne kształty mnożników dla wszystkich wtryskiwaczy
 • zaktualizowane charakterystyki temperaturowe i ciśnieniowe wszystkich wtryskiwaczy
 • modyfikacja funkcji "ciepły start" pod kątem lepszego działania w samochodach z funkcją start-stop oraz hybrydowych
 • maksymalne obroty podczas autokalibracji zwiększone do 1100
 • ułatwiono i przyspieszono zbieranie map B/G
 • wyłączono opcję "sonda lambda napięciowa odwrócona" z obydwu wariantów GoFast.
 • poprawiono obliczanie obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny w silnikach półsekwencyjnych (w niektórych samochodach były dwukrotnie wyższe)
 • poprawiono wykrywanie dotrysków w silnikach półsekwencyjnych
 • sterownik nie usypiał się jeśli uprzednio był połączony z aplikacją
 • poprawiono działanie nastawy "obroty przełączania"
 • czasem (szczególnie przy sterowaniu typu fullGroup) mogło się zdarzyć, że wtryskiwacz gazowy się nie wyłączał aż do następnego wtrysku benzyny
 • uaktualniona lista wspieranych typów WPG'ów:
  - TAA MSG352370
  - AXIS
  - AC-5V
  - AC-12V
  - ESIGAS
  - WPG4
 • dodana możliwość ustawienia mnożnika początkowego, od którego rozpocznie się procedura autokalibracji
 • dodana obsługa wtryskiwacza Tomasetto IT01
 • dodano domyślne kształty mnożników (po autokalibracji), dla wtryskiwaczy:
  - MagicJet
  - Valtek30 2R
  - Hana2000 Blue
  - Matrix HD344
  - Matrix HD544
  - Tomasetto IT01
 • zaktualizowano domyślne kształty mnożników (po autokalibracji) dla pozostałych wtryskiwaczy
 • poprawiona funkcja autokalibracji dla silników, w których na biegu jałowym występują dotryski
 • dodano funkcję automatycznego doboru współczynnika skalowania obrotów odczytywanych z impulsów wtrysku w silnikach półsekwencyjnych (podczas autokalibracji)