STAG DIESEL

 
 • Minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.41
 • Rozszerzono zakres regulacji nastawy „Min.udział ON”
 • Zwiększono zakres i precyzję regulacji nastawy „Zmiana dawki gazu”
 • Poprawiono dawkowanie gazu przy przekroczeniu zakresu pomiarowego PSa (zmiana dawki była w takich przypadkach skokowa, teraz jest zgodna z nastawą „Faza przejściowa”)
 
 • Dodano obsługę wtryskiwaczy AC W031 BFC
 • Udostępniono dla klienta nastawy do regulacji progów wykrywania impulsów wtrysku diesla
 • Nastawa „Próg cut-off” będzie aktywna gdy nie podłączymy wtryskiwacza diesla (wcześniej zależne to było od typu mapy mnożnika)
 
 • poprawiono pomiar cyfrowego sygnału poziomu pedału przyspieszenia,
 • usprawniono algorytm zapamiętywania maksymalnej temperatury spalin podczas jazdy na oleju napędowym,
 • opcja "redukcja diesla" automatycznie wyłączała się po resecie sterownika, w przypadku silników innych niż CR
 • zwiększono zakres regulacji nastawy "Próg cut-off" do 10V
 • poprawiono obliczanie udziału diesla (wartości wyświetlanej w aplikacji)
 • nastawa "typ emulatora" nie była zapamiętywana w pamięci nieulotnej
 • dla silników z pompowtryskiwaczami zablokowano możliwość wyboru emulacji ciśnienia paliwa
 • poprawiono pomiar cyfrowego sygnału poziomu pedału przyspieszenia,
 • poprawiono "zbieranie" mapy (zbierała się w niepoprawnym miejscu)
 • w autach w których wyłączenie stacyjki odłączało zasilanie sterownika, nie były zapisywane do pamięci nieulotnej informacje:
  • Maksymalna temperatura spalin, która może uaktualniać się automatycznie podczas jazdy na dieslu
  • Maksymalna wartość czujnika spalania stukowego, która może uaktualniać się automatycznie podczas jazdy na dieslu
 • w niektórych przypadkach nie odświeżała się w aplikacji maksymalna temperatura spalin i wartość stuków  (wewnętrznie sterownik te wartości aktualizował poprawnie)
 • wyeliminowano przypadki pojawiania się błędu od temperatury spalin po włączeniu stacyjki
 • wyeliminowano opóźnienie rozpoczęcia pomiaru temperatury spalin, występujące po resecie sterownika
 • w autach w których wyłączenie stacyjki odłącza zasilanie sterownika, wykasowanie błędów z aplikacji mogło nie odnieść skutku (wracały po resecie sterownika)
 • jeśli zarejestrowany był błąd od spalania stukowego, to auto przełączało się na gaz dopiero po wyłączeniu stacyjki lub po ręcznym przełączeniu centralką (problem dokuczał szczególnie w autach z systemem start-stop)
 • nie był wykrywany brak czujnika spalania stukowego
 • zmieniono domyślną wartość minimalnego ciśnienia gazu z 60kPa na 30kPa
 • zmieniono domyślne opisy wierszy i kolumn mapy dotrysku gazu (po przywróceniu ustawień fabrycznych oraz po autokalibracji)
 • dodano korekcje przepływu wtryskiwaczy gazowych
 • dodano obsługę manometru CNG-AC-12V
 • dodano wykrywanie przekroczenia zakresu pomiarowego czujnika ciśnienia gazu oraz oprogramowano reakcję na to
 • dodano komunikat "wygrzewanie silnika", gdy podczas autokalibracji temperatura reduktora nie osiągnęła jeszcze 50ºC
 • dodano automatyczne kasowanie aktualnych błędów przed rozpoczęciem autokalibracji (wcześniej, jeśli na liście były błędy, autokalibracja od razu była przerywana)
 • podczas autokalibracji wstrzymano wykrywanie błędów od poziomu stuków (aktywuje się dopiero po skalibrowaniu czujnika stuków)
 • zwiększono maksymalne dopuszczalne obroty dla procesu autokalibracji (jest 1800, było 1000)
 • po autokalibracji nastąpi przywrócenie ustawień domyślnych:
  • mapa korekcji przepływu wtryskiwaczy
  • mapa korekcji temperatury
  • mapa dotrysku gazu
  • mapa emulacji pedału przyspieszenia
  • wartość minimalnego ciśnienia gazu
 • dodano możliwość emulacji poziomu pedału przyspieszenia
 • dodano możliwość kątowego opóźnienia / wyprzedzenia sekwencji wtrysku gazu (konieczna kofniguracja odczytu obrotów z wału).
 • dodano funkcjonalność rejestratora cyfrowego (możliwość obserwacji impulsów obrotów, wtrysków diesla oraz gazu w czasie)
 • dodano licznik cykli wtryskiwaczy gazowych
 • dodano obsługę wtryskiwaczy gazowych:
  • Dymco Black
  • AC W01 BFC
  • AC W02 BFC
  • AC W03
  • Lovato JLP04
  • AEB I-Plus (aluminiowa listwa)
  • AEB I-Plus (plastikowa listwa)
 • dodano możliwość wyboru błędów, wystąpienie których będzie sygnalizowane dźwiękowo w sposób ciągły. Ponadto można ustawić, aby sygnalizacja dźwiękowa występowała również podczas pracy bez dotrysku gazu.
 • dodano możliwość natychmiastowej zmiany dawki gazu (przy przełączaniu oraz podczas pracy na gazie)
 • dodano wizualizację momentu zarejestrowania błędu (pionowa czerwona linia na oscyloskopie w aplikacji diagnostycznej)
 • poprawiono odczyt obrotów z wału, gdy liczba impulsów na obrót jest większa niż 63
 • złagodzono korekcję od temperatury gazu
 • zmodyfikowano emulację ciśnienia / pedału przyspieszenia, która jest teraz zależna stosunku aktualnej i docelowej dawki gazu.
 • wyeliminowano mruganie okien w aplikacji podczas np. automatycznego ustawiania max. temp. spalin czy max.stuków
 • poprawiono defekt objawiający się błędną temperatura wewnętrzną w momencie włączania stacyjki
 • błąd "brak sondy lambda" nie spowoduje przejścia do stanu "Awaria"
 • zmodyfikowano domyślne nastawy:
  • maks.temp.spalin z 690st.C na 300
  • aktywne "maks.temp.spalin auto"
  • maks.temp.stuków z 2V na 0.8V
  • aktywne "maks.spal.stuk.auto"
  • "próg zubożenia" z 5V na 1V
  • "typ wtrysku" z "sekwencja" na "standard"
 • nastawy "maks.temp.spalin", "maks.spal.stuk" oraz ich checkbox'y "AUTO" powrócą do domyślnych po poprawnie zakończonej autokalibracji
 • przyspieszono emulację ciśnienia (CheckEngine powodowany emulacją w większości przypadków powinien zniknąć, w pozostałych częstotliwość jego występowania znacznie spadnie)
 • naprawiono problem gdy przy obrotach z wału korbowego w pewnych sytuacjach nie był wtryskiwany gaz
 • poprawiono załączanie / wyłączanie emulacji ciśnienia paliwa - problem dotyczył niektórych aut, gdzie moment załączenia przekaźnika powodował zafalowanie obrotów lub nawet zgaśnięcie silnika.
 • poprawiono monitorowanie spadku napięcia zasilania (błąd "niskie napięcie zasilania" nie powinien pojawiać się przy "pikach" tego napięcia)
 • dodano możliwość wyboru typu czujnika temperatury reduktora
 • poprawiono pomiar obrotów (w niektórych autach np. 4-cylindrowych z pięcioma impulsami wałka na obrót pomiar był przekłamany i niestabilny)
 • wyeliminowane fałszywe wykrycia błędu napięcia peryferiów
 • ukryto nastawę "Próg pomiaru wtr."
 • Nowa nastawa „Typ silnika”.
 • Nowe nastawy dające możliwość zmiany szybkości przełączania między paliwami.
 • Nowe dwa algorytmy wspomagające oszacowanie maksymalnej temperatury spalin i maksymalnego napięcia spalania stukowego – sterownik samodzielnie nadzoruje parametry i aktualizuje nastawy.
 • Został zmieniony system naliczania czasu pracy na gazie, przy zachowaniu poprzedniego standardu odliczania czasu do przeglądu.
 • Funkcja automatycznego ustawiania poziomu gazu.
 • Nowa lista wtryskiwaczy gazowych.
 • Poprawiona obsługa dwóch czujników spalania stukowego.
 • Poprawiona obsługa samochodów z mechanicznym wtryskiem paliwa.
 • Nowa nastawa określająca ilość podłączonych czujników spalania stukowego.
 • Nowa nastawa określająca prędkość zmiany dawki gazowej.
 • Nowa nastawa zapamiętująca minimalny poziom pedału gazu.
 • Nowa nastawa do regulacji funkcji zubożania od przyśpieszania.
 • Możliwość automatycznej zmiany osi obciążenia na mapie.

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.