Komunikaty prasowe

AC S.A. uhonorowana laurem SUPERFIRMY

06.07.2015

Spółka AC po raz kolejny została uhonorowana tytułem SUPERFIRMY 2015 w rankingu organizowanym przez „Gazetę Współczesną”. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa podlaskiego kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadmienić należy, iż jest to jedyny w Polsce ranking dla spółek odpowiedzialnych społecznie prowadzony na poziomie województwa. „Naszym głównym celem strategicznym w ramach odpowiedzialnego biznesu jest poszanowanie dla różnorodności i budowanie spójności społecznej.”/podkreśla Katarzyna Rutkowska, prezes AC SA./ Dotyczy to głównie naszych działań w obszarze budowania bezpiecznego i odpowiedzialnego miejsca pracy poprzez włączanie w rynek pracy grup dyskryminowanych. Na przykład osób niepełnosprawnych i ludzi starszych.”

 

« wróć