Publications online

Od pierwszego kwietnia tankujemy gaz letni -

onet.moto

Od pierwszego kwietnia tankujemy gaz letni

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG), od początku kwietnia na stacjach może być sprzedawany autogaz letni.

LPG

Gaz letni to paliwo silnikowe, które różni się od zimowego zmniejszoną zawartością propanu.

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem) zawartość propanu w LPG jest zwiększana w celu poprawy prężności autogazu, która wraz ze spadkiem temperatury otoczenia ulega zmniejszeniu.

Oznacza to, że ciśnienie panujące w zbiorniku LPG w okresie zimowym zmniejsza się, co obniża zdolność autogazu do przemieszczania się do kolejnych elementów instalacji gazowej. Aby skompensować to zjawisko (zachować ciśnienie w zbiorniku na podobnym jak latem poziomie) w okresie zimowym zwiększa się zawartość propanu, którego względna prężność par jest wyższa niż butanu.

Wraz z nadchodzącą wiosną i zwiększającymi się temperaturami otoczenia, LPG osiąga odpowiednie ciśnienie w zbiorniku bez zwiększonej zawartości propanu, który jest droższym składnikiem autogazu.

Źródło: http://moto.onet.pl/aktualnosci/od-pierwszego-kwietnia-tankujemy-gaz-letni/pzd411 9.07.2015

« back

Read about autogas - Publications online