Böyle bir noktaya dikkat edilmeli: hesap makinesi kullanarak yapılan tasarruf simülasyonun sonucu yaklaşık olarak alınmalı, çünkü tasarruf gerçek miktarı, verilen değerleri ile, hesap makinesinin endekasyonlarına tekabül etmek zorunda değil. Aslında bu kabul edilen parametrelerde değişikliklere bağlı olarak, daha yüksek veya daha düşük olabilir. Gerçek sonucuna sürüş stili, otomobilin genel durumu, yakıt ve gaz kalitesi gibi başka etmenler de etkilenir. Hesap makinesi ile hesaplanan tasarruf miktarı, otomobilinizde gaz enstalasyonun montajı ile bağlı kararınızın, tek bir belirleyicisi olmamalı.