Oprogramowanie AC


StagMobile STAG-4 QBOX/QNEXT, STAG-300 QMAX, STAG 400 DPI                   

 

Get it on Google Play

 

Stag200Easy-0.4.0.6804 STAG 200 GoFast                        30/06/2015

 

 • Poprawiono wprowadzanie progów WPG
 • Zaktualizowano polską wersję instrukcji obsługi

 

Do pobrania

 

 

AcGasSynchro 11.1.0.20 STAG-300 PLUS , ISA 2, PREMIUM / STAG-4, ECO, PLUS 24/06/2015

 

 1. Wprowadzono poprawki zapobiegające sporadycznemu występowaniu błędu „invalid argument to time encode” w czasie łączenia ze sterownikiem.

 

Do pobrania

 

 

AcStag-0.18.11.6885 STAG QBOX / QNEXT / QMAX / STAG 400 DPI / STAG DIESEL / STAG TAP-03 24/07/2015

 

 • Aktualizacja firmware QBOX/QNEXT/QMAX i DPI i obsługa ich nowych funkcji
 • Dodano komunikat "brak wymaganych parametrów OBD dla adaptacji OBD" (QBOX/QNEXT/QMAX PLUS)
 • Dodano komunikat "przypisz wtryskiwacze gazowe do banków" pojawiający się po autokalibracji jeśli sterownik wspiera dwa banki (QMAX PLUS)
 • Dodano 2 poziome linie (na czerwono) dla wartości -5% i +5% na mapie odchyłki 2D
 • Ograniczono liczbę wybranych błędów OBD do automatycznego kasowania do 16
 • Zaktualizowano listę błędów OBD  możliwych do skasowania
 • Dodano przycisk do automatycznego ustawiania pośrednich wartości progowych poziomu gazu na podstawie wartości skrajnych (Dostępne w oknie konfiguracji WPG).
 • Dodano przyciski do map dostępnych w STAG-400 DPI

 

Do pobrania