2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22.10.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA AC S.A.
 2. Info o ogólnej liczbie akcji​
 3. Projekty uchwał na NWZ
 4. Formularz - zmiana porządku obrad NWZ
 5. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 6. Formularz głosowania
 7. Wzór pełnomocnictwa os. fiz
 8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 9. Wzór pełnomocnictwa os. pr
 10. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
 11. Klauzula RODO dla akcjonariuszy
 12. Klauzula RODO dla pełnomocników
 13. Klauzula RODO dla kandydata na członka RN

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej AC S.A.

 1. WIM sp. z o.o. zgłoszenie kandydata
 2. Oświadczenie kandydata na członka RN AC S.A_ZM
 3. CV Zenon A. Mierzejewski

Ujawnienie wyników głosowań zgodnie z ksh

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.05.2019 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Info o ogólnej liczbie akcji​
 3. Projekty uchwał na ZWZ
 4. Sprawozdanie RN z oceny
 5. Roczne sprawozdanie
 6. Zwięzła ocena sytuacji
 7. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 8. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 9. Formularz głosowania
 10. Wzór pełnomocnictwa os. fiz
 11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 12. Wzór pełnomocnictwa os. pr
 13. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
 14. Klauzula dla akcjonariuszy
 15. Klauzula dla pełnomocników

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej AC S.A.

 1. Nationale-Nederlanden OFE zgłoszenie kandydata
 2. Oświadczenie kandydata na członka RN AC S.A_MH
 3. CV Michał Hulbój
 4. WIM sp. z o.o. zgłoszenie kandydatur
 5. Oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk
 6. CV Marzena Anna Smolarczyk​
 7. Oświadczenie Piotr Laskowski
 8. CV Piotr Laskowski
 9. Oświadczenie Artur Jarosław Laskowski​
 10. CV Artur Jarosław Laskowski
 11. Oświadczenie Anatol Timoszuk
 12. CV Anatol Timoszuk​
 13. Klauzula dla kandydata na członka RN
 14. Klauzula dla członka RN

Ujawnienie wyników głosowań zgodnie z ksh