2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 18.05.2017 r.

 1. Ujawnienie wyników głosowań na WZA AC S.A. z 18.05.2017 r. podstawie art. 421 par. 4 ksh”
 2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 18.05.2017r
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A
 4. Projekty uchwał na ZWZ
 5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2016
 6. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2016
 7. Zwięzła ocena sytuacji za 2016
 8. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 9. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 10. Formularz głosowania
 11. Wzór pełnomocnictwa os. fiz.
 12. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 13. Wzór pełnomocnictwa os. pr.
 14. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej

„Spółka informuje, że nie planuje transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18.05.2017 r.”