2015

 1. Ujawnienie wyników głosowań na WZA AC S.A. z 29.05.2015 r. podstawie art.421 par. 4 ksh
 2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 29.05.15
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A
 4. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2014
 5. Zwięzła ocena sytuacji za 2014
 6. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2014
 7. Projekty uchwał na ZWZ z uchwały RN
 8. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 9. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 10. Formularz głosowania
 11. Wzór pełnomocnictwa os. fiz.
 12. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 13. Wzór pełnomocnictwa os. pr.
 14. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej