2013

 1. Ujawnienie wyników głosowań na ZWZ w dniu 10.05.2013 r. na podstawie art. 421 par. 4 KSH
 2. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej
  1. Anatol Timoszuk
  2. Artur Jarosław Laskowski
  3. Piotr Laskowski
  4. Tomasz Marek Krysztofiak
  5. Zenon Andrzej Mierzejewski
 3. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 10.05.2013
 4. Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
 5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu os. pr.
 6. Wzór pełnomocnictwa os. pr.
 7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu os. fiz.
 8. Wzór pełnomocnictwa os. fiz.
 9. Formularz - propozycje akcjonariusza dot. uchwał
 10. Formularz - zmiana porządku obrad ZWZ
 11. Informacja o ogólnej liczbie akcji AC S.A.
 12. Formularz głosowania
 13. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2012
 14. Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2012
 15. RN zwięzła ocena sytuacji za 2012