2015

Raport okresowy roczny za rok 2015 AC S.A. 09 marca 2016

 1. Pismo Prezesa Zarządu AC
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 4. Raport roczny SA-R 2015
 5. Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
 6. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzałalności
 7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 8. Raport Biegłego Rewidenta
 9. Opinia Biegłego Rewidenta

 

 

 1. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku
 2. Raport z przeglądu
 3. Raport okresowy za I półrocze 2015 AC S.A. 6 sierpnia 2015
 4. Raport okresowy za I kwartał 2015 AC S.A. 8 maja 2015