2015

  1. Udział kobiet i mężczyzn w organach Spółki