2019

 

 

 

Data   *Okresy zamknięte
12.03.2019 r.   - Raport roczny za 2018 rok 10.02.2019 - 12.03.2019
06.05.2019 r.   - Raport kwartalny za I kwartał roku 2019 06.04.2019 - 06.05.2019
17.05.2019 r.   - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -
17.06.2019 r.   - Dzień dywidendy -
27.06.2019 r.   - Dzień wypłaty dywidendy -
09.08.2019 r.   - Raport półroczny za I półrocze 2019 roku 10.07.2019 - 09.08.2019
22.10.2019 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -
08.11.2019 r.   - Raport kwartalny za III kwartał roku 2019 09.10.2019 – 08.11.2019

 

 

 

*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16.04.2014 r.