2017

 

Data   *Okresy zamknięte
09.03.2017 r.   - Raport roczny za 2016 rok 07.02.2017 - 09.03.2017
08.05.2017 r.   - Raport kwartalny za I kwartał roku 2017 08.04.2017 - 08.05.2017
18.05.2017 r.   - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
07.08.2017 r.   - Raport półroczny za I półrocze 2017 roku 08.07.2017 - 07.08.2017
14.08.2017 r.   - Dzień dywidendy  
05.09.2017 r.   - Dzień wypłaty dywidendy  
03.11.2017 r.   - Raport kwartalny za III kwartał roku 2017 04.10.2017 - 03.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16.04.2014 r.