2014


6 listopada 2014 r. - Raport kwartalny za III kwartał roku 2014
12 sierpnia 2014 r. - Raport półroczny za I półrocze 2014 roku
9 maja 2014 r. - Raport kwartalny za I kwartał roku 2014
7 maja 2014 r. - Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
27 luty 2014 r. - Raport roczny za 2013 rok