Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.422.826,25 zł, i obejmuje łącznie 9.691.305 akcji.

 

Akcjonariat - stan na 19.11.2016

WIM sp. z o.o. 7,82%
WASKULIT FIZ reprezentowany przez ALTUS TFI S.A. 7,30%
Dariusz Kowalczyk 6,19%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5,34%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny i PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. 7,86%
Pozostali akcjonariusze 65,49%
Razem 100,00%