Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.429.283,25 zł, i obejmuje łącznie 9.717.133 akcji.

 

Akcjonariat - stan na 04.04.2017

WIM sp. z o.o. 7,80%
WASKULIT FIZ reprezentowany przez ALTUS TFI S.A. 7,28%
Dariusz Kowalczyk 5,66%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5,33%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny i PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. 9,31%
Pozostali akcjonariusze 64,62%
Razem 100,00%