Rada Nadzorcza

Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Spółki od 1999 r.

Pan Piotr Laskowski posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie zarządzania m.in.: Management oraz Akademię Strategicznego Przywództwa w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania (obecnie ICAN Institute), sygnowane marką Harvard Business Publishing.
Przebieg pracy zawodowej Pana Piotra Laskowskiego przedstawiono poniżej:

Więcej >>

Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Spółki od 2008 r.
Pan Anatol Timoszuk posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.
Przebieg pracy zawodowej Pana Anatola Timoszuka został przedstawiony poniżej:

Więcej >>

Tomasz Marek Kryszofiak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Marek Krysztofiak jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2010 r. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył również studia podyplomowe Executive MBA organizowane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z Uniwersytetem Maryland. Pan Tomasz Marek Krysztofiak posiada licencję maklera papierów wartościowych o numerze 38 oraz licencję doradcy inwestycyjnego o numerze 39.

Przebieg pracy zawodowej Tomasza Marka Krysztofiaka przedstawiono poniżej:

Więcej >>

Artur Jarosław Laskowski – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Spółki od 2007 r.
Pan Artur Jarosław Laskowski posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie finansów i zarządzania.
Przebieg pracy zawodowej Pana Artura Jarosława Laskowskiego przedstawiono poniżej:

Więcej >>

Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Spółki od 2008 r.
Pan Zenon Andrzej Mierzejewski posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.
Przebieg pracy zawodowej Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego przedstawiono poniżej:

Więcej >>

Komitet Audytu:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Tomasz Marek Krysztofiak,
Członek Komitetu Audytu – Anatol Timoszuk,
Członek Komitetu Audytu – Zenon Andrzej Mierzejewski