PO IR 2.1 Aktualności

W dniu 12.08.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą:

„Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem”

w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest ukierunkowany na rozwój działalności Badawczo – Rozwojowej Spółki AC S.A., poprzez inwestycję w Centrum B+R, polegającą na zakupie aparatury badawczej, umożliwiającej prowadzenie innowacyjnych badań w dziedzinie zasilania silników benzynowych oraz diesla autogazem.

AC Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert w ramach projektu:

„Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem”

 

Brak aktualnych zapytań ofertowych.